Commis­sie­bij­drage Raads­brief Evaluatie tijde­lijke terrassen 2021 en tech­nische wijzi­gingen beleids­regel terrassen


1 september 2022

Dank u wel, voorzitter. Voor de Partij voor de Dieren is de leefbaarheid van de stad leidend in de discussie over tijdelijke terrassen. Onze fractie is er een voorstander van dat de horeca beter wordt verdeeld over onze gemeente. Uitbreiding van terrasmogelijkheden buiten de binnenstad ziet de PvdD dan ook veel liever dan verdere uitbreiding in de binnenstad. In de binnenstad is de openbare ruimte dusdanig schaars, dat wij deze niet verder onder druk willen laten komen.

De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat de belangen van directe omwonenden zeer zwaar worden gewogen, en dat de leefbaarheid voor hen geenszins mag worden aangetast door eventuele permanente plekken. Helaas horen we ook namelijk regelmatig van gevallen van geluidsoverlast, waar omwonenden horendol worden van het lawaai, bijvoorbeeld aan de Ganzenmarkt en het Stadhuisplein. Ook de vermindering van de toegankelijkheid in de binnenstad door de uitbreiding van terrassen is voor onze fractie problematisch. De terrassen zijn destijds uitgebreid in de openbare ín de openbare vanwége corona. De afspraak was dat deze tijdelijk zouden zijn, in de anderhalvemetersamenleving. Nu de anderhalvemetersamenleving (in ieder geval voor nu) voorbij is, dient de openbare ruimte in de binnenstad weer openbaar te worden zoals beloofd. De Partij voor de Dieren ziet liever vergroening dan definitieve terrasuitbreiding.

Indien er plekken zijn waar problemen met betrekking tot overlast niet spelen of daadwerkelijk worden opgelost, geen schade aan de leefomgeving ontstaat, en de situatie ter plekke verbetert door het toevoegen van een terras, dan mag er best iets mogelijk zijn. Let wel, alleen als er geen enkele direct omwonende een probleem hiermee heeft, en met beperkte sluitingstijden. Dan dienen ondernemers wel eerst een aanvraag in te dienen.

Wat de PvdD betreft zijn participatie en communicatie sleutelwoorden in dit hele proces. Betrokkenen geven aan dat het hier nog eens aan schortte. Vraag aan de wethouder: Is zij bereid om de verbeterpunten zoals vermeld op pagina 35 van de evaluatie over te nemen voor het geval we weer een 1,5 meter-samenleving krijgen en de tijdelijke terrassen allemaal weer terugkeren? Ik sluit af met een laatste vraag. In de raadsbrief staat dat er wordt onderzocht of er een experiment voor tijdelijke terrasvergunningen kan komen. Wat is de stand van zaken hieromtrent, en gaat er dan eerst een toets volgens de normale kaders aan vooraf?

Dank voor uw aandacht.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsbrief Update flitsbezorgers en Beantwoording van schriftelijke vragen 2022-38 en 2022-39 over de (opkomst van) flitsbezorgdiensten

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Vestiging voorkeursrecht op grond van Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) in Deelgebied 6 Merwedekanaalzone

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer