Commis­sie­bij­drage Raads­brief Update flits­be­zorgers en Beant­woording van schrif­te­lijke vragen 2022-38 en 2022-39 over de (opkomst van) flits­be­zorg­diensten


1 september 2022

Dank, voorzitter. Ik sluit me allereerst graag aan bij de opmerkingen en vragen van de arbeidsomstandigheden en vermindering van afval gemaakt door GroenLinks. Het convenant dat CDA en GL al even noemen vinden wij interessant. De Partij voor de Dieren is kritisch op de ontwikkeling van flitsbezorgdiensten, en wat het met zich meebrengt. We kennen de voorbeelden van geluidsoverlast, overlast bij het laden en lossen van goederen, een verslechterd straatbeeld door zogenaamde ‘dark stores’, overlast door fietsen die de doorgang in de openbare ruimte hinderen, verkeersonveilige situaties, et cetera. (Dat laatste is trouwens ook een belangrijk aandachtspunt bij andersoortige bezorgdiensten.) (Door de flitsbezorging toe te blijven staan op bedrijventerreinen, blijven we dus ook nog flitsbezorgers op straat houden die misschien wel harder en gevaarlijker gaan fietsen omdat de afstand groter is geworden.) Hoe beoordeelt de wethouder de huidige situatie met betrekking tot de verkeersveiligheid en flitsbezorgers? Veel manieren dus waarop de leefbaarheid in onze stad er niet beter op wordt. Het perspectief van de Partij voor de Dieren is dat flitsbezorging kan worden geschaard onder de categorie ‘toppunt van consumentisme’. En dat is geen positieve kwalificatie, voorzitter.

Tijdens een werkbezoek aan Gorillas en ook in de e-mails die wij toegestuurd kregen heeft onze fractie gezien dat er door flitsbezorgers hard wordt gewerkt om de bedrijfsvoering te verbeteren zodat er verkeersveiliger wordt gewerkt, de overlast met de buren wordt verminderd, en de openbare ruimte minder wordt belast. We zien de bereidwilligheid, en het is ‘fair’ om dit ook te benoemen vind ik.

Toch blijven er problemen bestaan. Afgelopen week ontving de raad een e-mail van een inwoner van onze gemeente. Deze persoon woont zeer dicht bij een flitsbezorgingsdistributiecentrum. Hij bracht een aantal zeer goede punten in, waaronder de sluitingstijd. De sluitingstijd dient voor alle flitsbezorgers dezelfde te zijn, zodat er gelijke concurrentie is. Een eenduidige sluitingstijd geeft daarnaast helderheid aan alle betrokkenen. Maar wat vinden wij dan een acceptabele sluitingstijd?

Voorzitter, wij zouden graag zien dat flitsbezorgers in woonwijken er om 21.00u 's avonds mee ophouden. Als alles dan goed en wel is afgesloten, zal het een uur of 21.30u zijn. Op deze manier hebben bewoners de tweede helft van de avond rust, en hoeft men niet langer wakker te liggen van de bedrijvigheid, of zich daar vlak voor bedtijd druk om te maken. Onze fractie vindt hierbij een belangrijke overweging dat je je kunt afvragen hoe belangrijk het nu is om heel laat op de avond of aan het begin van de nacht nog boodschappen bezorgd te krijgen. Rust voor buren van de bestellers, en rust voor alle omwonenden vindt de Partij voor de Dieren veel belangrijker. Voorzitter, hier zou ik graag een reactie van de wethouder op willen. En welke mogelijkheden ziet zij om dit te realiseren? Ik zou ook de fracties die nog aan het woord moeten komen willen vragen te reageren op de sluitingstijd. Dank u wel.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Versneld inlopen achterstand taakstelling huisvesting statushouders

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsbrief Evaluatie tijdelijke terrassen 2021 en technische wijzigingen beleidsregel terrassen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer