Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Ziens­wijzen ontwerp-begro­tingen 2022 recre­a­tie­schappen De Stichtse Groen­landen en Plas­sen­schap Loos­d­recht


27 mei 2021

Het voelt wat vreemd om het te hebben over een ontwerpbegroting voor 2022, als we er vanuit gaan dat de organisaties in dat jaar zijn overgegaan naar een nieuwe organisatievorm en nieuwe samenwerking.

De transitie naar een nieuwe organisatievorm gaat kosten met zich meebrengen. De Partij voor de Dieren vindt het jammer dat dit ten koste gaat van de beschikbare middelen voor het beheer van de recreatiegebieden. Hoe ziet de wethouder dat, en is de wethouder van mening dat beheer van de gebieden ook in de transitiefase niet ondersneeuwt?

Natuurbescherming is een taak van de recreatieschappen, maar onder meer door hun noodzaak steeds meer eigen inkomsten te genereren wordt recreatie steeds overheersender ten koste van deze natuurbescherming.

Het lijkt er nu op dat we spreken over een begroting voor 2022 van organisaties die op dat moment niet meer in de huidige vorm bestaan. Normaliter zou de Partij voor de Dieren bij deze begrotingen ook willen ingaan op duurzame bedrijfsvoering en op de kansen die de recreatieschappen in hun begrotingskeuzes kunnen benutten om in hun taken biodiversiteit meer bepalend te laten zijn. (bijvoorbeeld ecologisch beheer als criterium opnemen bij aanbestedingen of het energiegebruik van de eigen organisatie onder de loep nemen). Overigens zien we een aantal van deze onderwerpen, zoals ecologisch beheer, natuurvriendelijke oevers en circulaire economie nu wel als thema’s genoemd in de begrotingen. Aan de samenwerkingsorganisaties zouden we waardering hiervoor willen meegeven, en aan de wethouder het verzoek om ervoor te zorgen dat dit in de nieuwe organisatie verder concreet uitgewerkt wordt. Graag een reactie van de wethouder daarop.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Aanpassing ventilatie Grote Zaal TivoliVredenburg vanwege Covid-19

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Utrechtse sportagenda

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer