Commis­sie­bij­drage Stand van zaken Nieuwe Zandpad


13 november 2018

Dank u wel voorzitter.

De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat sekswerkers op een veilige manier hun werk kunnen doen. De keuze voor de locatie bij het zandpad was lastig, omdat daarbij veel groen verloren is gegaan. Met het oog op de voorgestelde wijze van groencompensatie hebben wij toch, met het oog op de belangen van sekswerkers en omwonenden, voor het voorstel gestemd. Het is belangrijk dat de gemeente alles op alles blijft zetten om veilige werkplekken te realiseren.

Voorzitter. De Partij voor de Dieren vindt dat de compensatie van de gekapte bomen veel te lang op zich laat wachten.

Voor de compensatie van de 200 bomen zal op korte termijn in samenspraak met de wijkraad en omwonenden worden uitgevoerd. Weet de burgemeester wanneer deze gesprekken plaatsvinden en ziet hij nog mogelijkheden om groencompensatie deels dit jaar en voor het overige deel volgend jaar te realiseren? En gaat het hierbij om alle 200 bomen, of een deel? Indien een deel, wanneer kunnen we de compensatie van de overige bomen verwachten?

Er is circa €100.000 gereserveerd voor de compensatie van de 200 bomen. Volgens onze fractie staat dit bedrag niet in verhouding tot de compensatieprijs van het aantal gekapte bomen. Onze fractie vreest dat met dit bedrag niet dezelfde ecologische waarden in het gebied kunnen worden teruggebracht. Kan de burgemeester toezeggen dat de groencompensatie ook echt alle verdwenen ecologische waarden zal compenseren, ook als het bedrag voor compensatie hoger uitvalt?

En als in het negatieve scenario blijkt dat er geen ontwikkeling van het nieuwe zandpad mogelijk blijkt, omdat geen geschikte exploitant gevonden wordt, dan draait de gemeente op voor de kosten van compensatie. De Partij voor de Dieren zou het onwenselijk vinden als de compensatie bij het zandpad ten koste gaat van reguliere middelen die bedoeld zijn voor ander groencompensatie. Daarom willen wij dat in die situatie de compensatiemiddelen uit de post stedelijke ontwikkeling (grondexploitaties) gecompenseerd wordt. Graag een reactie van burgemeester.

De compensatie van de bomen gaat daarnaast niet alleen om de bomen zelf, maar ook om het gehele gebied langs de Vecht daar. Er zouden natuurvriendelijke oevers komen die er nog steeds niet zijn, maar realisatie staat inmiddels op de planning. Indien vertraging wordt opgelopen ten aanzien van de aanleg van groene overs in het voorjaar van 2019, dan verneemt mijn fractie dat graag.

Tot slot voorzitter. In de afgelopen jaren is, omdat er niet veel gebeurde in het plangebied, tijdelijke natuur ontstaan. Hoe wordt deze tijdelijke natuur ingepast in de plannen? De Partij voor de dieren hecht grote waarde aan een ecoloog die meekijkt bij het ontwikkelen van de natuurlijke vechtoever, zodat we niet kapot maken wat er net is ontstaan. Is dat het geval, zo niet is de burgemeester daartoe bereid?

Dank u wel.