Commis­sie­bij­drage Trace­be­sluit en NRU


21 maart 2024

Alternatief Ring Utrecht

Om Amelisweerd en de gezondheid van onze inwoners te sparen is minder auto’s en minder asfalt de enige logische oplossing. Als de PvdD kijkt naar het plan Alternatief Ring Utrecht (ARU), dan doen pijler 1 (alternatieven voor de auto, parkeerbeleid, spitsmijding) en pijler 2 (meer rijstroken in bestaande bak) dat.

Meer auto’s door de stad en meer asfalt bij de NRU dat helpt niemand. Pijler 3 (“beter benutten weggennet”) waarbij meer vervuilende auto’s de NRU en de Waterlinieweg opgestuurd worden, is daarom geen goed idee.

Het alternatief plan ligt bij de minister. Maar deelt de wethouder de voorkeur om het bij pijler 1 en 2 te houden omdat het laten toenemen van verkeer op de waterlinieweg en NRU onwenselijk is?

Noordelijke Randweg Utrecht

Maar voorzitter, er staan niet alleen bomen op het spel bij Amelisweerd en er is meer gezondheidsschade te verwachten dan alleen bij Amelisweerd. En juist daarom is het zo bevreemdend dat het verbreden van de NRU als deel van de oplossing gepresenteerd wordt. Ook nog een oplossing die niet alleen leidt tot meer auto’s van buiten Utrecht op die weg, maar ook tot meer inwoners die voor auto in plaats van fiets of bus kiezen.

Dus mijn vraag is: Waarom wil college wel meer asfalt bij NRU en niet meer asfalt bij Amelisweerd. Kan wethouder uitleggen waarom asfalt op de ene plek niet gewenst is en er op de andere plek volgens het college wel meer asfalt erbij moet?

Waarom zijn de bomen bij de A27 meer waard dan bij de NRU? Voor de Partij voor de Dieren zijn ze allemaal even waardevol. 1000 bomen kappen voor het verbreden van de NRU is waanzin.

Gevolgen voor bomen mee in elke variantstudie.

In de raadsbrief Voortgangsbrief NRU wordt voor de komende periode onderzoek naar verschillende aspecten aangekondigd om te kijken of varianten haalbaar zijn.

Bij die aspecten ontbreekt de impact op de bestaande bomen op en rond het tracé van de NRU.

Kan de wethouder toezeggen om voor elke variant ook te onderzoeken hoeveel bomen er gekapt moeten worden?

En in het verlengde daarvan, als het plan teveel bomen kost, dat het dan als niet uitvoerbaar gecategoriseerd wordt. Vergelijk met hoe het met stikstof is, bij teveel uitstoot gaat het plan van tafel. Als het plan teveel bomen kost zou het ook van tafel moeten.

Financieel

Het verbreden van de NRU gaat veel geld kosten. Alle bouwplannen worden duurder dus het ooit gereserveerde bedrag van de gemeente zal niet meer voldoende zijn, vraag aan wethouder: in hoeverre vraagt de verbreding van de NRU meer geld van de gemeente en is dit geld er nog in tijden van aan komende bezuinigingen

De bekostiging komt ook van andere overheden, maar ook de gemeente wil er nog miljoenen in stoppen. De Partij voor de Dieren vraagt zich af waarom het college zoveel geld wil uitgeven aan een plan wat zowel direct als indirect de gezondheid van onze inwoners en onze ecologie aantast. Heeft het college ook overwogen om het plan voor de NRU in plaats van steeds uit te stellen, gewoon helemaal af te serveren? Gereserveerde investering die dan vrijkomt kan in deze tijd goed gebruikt worden immers. Graag een reactie.

Wat dan wel met de NRU?

We lezen in de korte termijn plannen dat er twee faunapassages komen. Hartstikke nodig hier en daar zijn we dus blij mee. Maar met deze faunapassages wordt de oversteekbaarheid voor dieren dus al flink verbeterd. Die gewenste oversteekbaarheid waar de verbreding van de NRU voor nodig zou zijn heb je dan dus niet meer nodig.

Dan kan je kijken wat kan in de bestaande ruimte. Als de werkzaamheden dan een beetje zorgvuldig gepland worden zodat er niet of nauwelijks werkruimte ten koste gaat van bomen, dan kan er binnen het bestaande oppervlak nog best wat aan de doorstroming gedaan worden. Denk aan versmalling van rijstroken, wat leidt tot meer verkeersveiligheid, meer groen, betere afwatering. Bij de A27 is dat een reële optie: meer doen binnen bestaande bak. Vraag aan de wethouder: waarom kan dat niet ook hier. Het is goedkoper, veiliger en er komt minder asfalt.

Afsluitend

Voorzitter ik rond af. Wat de NRU betreft begrijpen we echt niet waarom de wethouder daar enthousiast is over verbreden ten koste van 1000 bomen, zeker niet in het verlengde van de A27 waar ze zich hier gelukkig juist tegen verzet. Waarom zijn bomen in Oost meer waar dan in Overvecht? Waarom deze bomendiscriminatie? En waarom is de gezondheid van inwoners in Oost meer waard dan in Overvecht?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsbrief uitvoeringsprogramma Elektriciteitsinfrasctructuur en netcongestie

Lees verder

Commissiebijdrage Digitale veiligheid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer