Commis­sie­bij­drage Vast­stelling bestem­mingsplan Gans­straat


31 mei 2022

Over dit bestemmingsplan kunnen we kort zijn: We vinden het jammer dat de woningen te klein zijn en te weinig sociale huur. Ik sluit me aan bij vragen hierover van andere fracties. Wel maak ik graag een punt van vergroening. Deze hoek Gansstraat-Gruttostraat is nu erg versteend, en we vinden het jammer dat kansen voor vergroening niet optimaal benut worden. Zo lezen we in het plan:

- 'Waar mogelijk komen er groene daken';
- 'Pas als blijkt dat parkeerplaatsen, die nu niet gebruikt worden, ook in de toekomst niet gebruikt worden, dan komen er bomen.'.

Daarnaast willen bewoners graag groene gevel en geveltuintjes, maar daar wordt niet concreet op gereageerd.

Daarom de vraag aan de wethouder: Kan hij toezeggen dat geveltuintjes, extra bomen op straat en groene daken en gevels er gewoon gaan komen?

Tot slot: Dank voor de vele aandacht voor diervriendelijk bouwen.