Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Modules Parkeer­visie


12 mei 2022

Bij de bespreking van parkeervisie en eerste modules zeiden wij al: Met een stad die groeit en een klimaat dat opwarmt is het van groot belang om strak te sturen op het aantal auto’s in de stad.

In de parkeermodules die we vandaag bespreken zien we veel goede richtingen. Mijn bijdrage houd ik kort en ik ga in op twee onderwerpen: 1. fietsparkeren en 2. autoparkeren.

1. We zien het aantal fietsen op straat toenemen, ook op blindegeleidenstroken, en op plekken waar een fietsenstalling om de hoek is. Het college wil het gebruik van de fietsenstallingen stimuleren – wat natuurlijk een goed idee is – door te werken met communicatie en fietscoaches. Maar liever zien wij dat het probleem aan de voorkant wordt opgelost. In de zin dat mensen gemotiveerd zijn om fietsenstallingen te gebruiken. Daarvoor moeten wij weten waarom mensen de fietsenstallingen niet willen gebruiken en hun fiets liever op straat zetten. In hoeverre ziet de wethouder mogelijkheden om de fietsenstalling zodanig open te stellen dat het gebruik toeneemt?

Over het invoeren van een fietsverbod op bepaalde plekken als laatste redmiddel: als Partij voor de Dieren snappen we dat het nodig kan zijn, maar doen we het liever niet. Ja, we willen wel bestrijden dat mensen uit gemak hun fiets overal maar neerkwakken, maar ook zijn er mensen die uit financiële of principiële overwegingen hun fiets liever op straat parkeren dan een openbare stalling waar je na 1 dag moet betalen met geld en soms ook met ook je privacy. Kan de wethouder toezeggen een fietsverbod pas door te voegen nadat er een oplossing is voor deze overwegingen?

En tot slot over fietsparkeren: dat er meer plekken hiertoe, ook op straat, komen juichen wij toe, mits groen en bomen er niet voor hoeven te wijken. Kan de wethouder dit toezeggen? We zien dit namelijk niet zo nadrukkelijk in de module staan.

2. Op de modules over autoparkeren hebben wij weinig toe te voegen. Blik eruit, groen erin – dat zou onze koers zijn en die zien we ook goed genoeg terug. Wel maken we ons zorgen over de financiering, want de plannen zijn niet volledig gedekt. Het college doet daar vrij luchtig over, want dat komt nog wel, maar als wij als fractie een ongedekte motie indienen, wordt dit negatief geadviseerd. Als PvdD zien we wel een oplossing: voer betaald parkeren in de hele gemeente, desnoods alleen binnen de gehele ring. Dit idee is bekend en kreeg in het najaar onvoldoende steun. Maar dit is toch de makkelijkste manier om de plannen te financieren? Ik denk dat ik bij de raadsbehandeling van deze modules mijn motie van najaar opnieuw indien.

En in verlengde: we lezen dat in de meeste parkeerrayons maximaal twee parkeervergunningen per huishouden verleend worden. Dat betekent dat in sommige parkeerrayons drie of meer vergunningen verleend kunnen worden. Nu twijfel ik: zullen we die derde en zoveelste parkeervergunningen veel duurder maken, of gewoon helemaal afschaffen.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Zienswijze meerjarenbegroting 2023-2026 BghU

Lees verder

Commissiebijdrage Vaststelling bestemmingsplan Gansstraat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer