Commis­sie­bij­drage Veilingstraat


16 maart 2023

Als Partij voor de Dieren zien we hier echt een dilemma. Enerzijds worden 100 sociale huurwoningen toegevoegd. Broodnodig nu de wooncrisis hoog is, het tekort aan betaalbare woonruimte alleen maar verder oploopt en voorlopig ook zal blijven.

Anderzijds is er een grens aan de groei. En die grens is daar waar de leefbaarheid, een gezonde en fijne leefomgeving voor huidige en toekomstige bewoners in het geding komt. Wij vrezen wel dat door nog hoger te bouwen dan tweemaal de gemiddelde hoogte in de omgeving (een accent van 8 lagen waar de omgeving nu 4 lagen heeft), verdichten ten koste gaat van leefbaarheid.

Wat betreft de verbinding met Ringpark Dichterswijk: wordt daaraan voldoende aandacht besteed in dit plan?

In het bestemmingsplan dat nog ontwikkeld wordt laten we ons graag overtuigen hoe dit volgens het college toch ingepast kan worden, maar vooralsnog zien wij nog niet hoe dit kan.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Actieagenda erfgoed 2023-2024

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Kadernota Meerjarig perspectief buurtcentra 2022-2032

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer