Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Kadernota Meerjarig perspectief buurt­centra 2022-2032


16 maart 2023

Voorzitter, steeds meer mensen voelen zich eenzaam en ongelukkig in onze geïndividualiseerde samenleving. Iedereen heeft een plek nodig om naartoe te gaan, om een praatje te maken, en om een kopje koffie te drinken. Buurtcentra en buurthuiskamers zijn hierin heel belangrijk. Deze bieden ook kansen voor bijzondere ontmoetingen, en voor het creëren van meer gevoel van verbondenheid. Dat hebben we hard nodig. Je kunt er buiten je eigen wereldje komen en nieuwe ideeën opdoen. Die plekken hebben aandacht nodig, want ze zijn er niet zonder de inzet van veel inwoners en hebben best een duwtje in de rug nodig.

Dit raadsvoorstel maakt stappen in de goede richting. Mijn fractie is bijvoorbeeld blij over het sturen op meervoudig gebruik. Maar de Partij voor de Dieren zou toch graag zien dat het nog meer over kwaliteit gaat, en niet zo gericht is op de kwantiteit. Het realiseren van meer plekken heeft wat ons betreft niet de focus, wel het realiseren van beter bereik. En dan bedoel ik niet het aantal loopminuten. Enkele punten wil ik inbrengen.

  De doelstelling van deze plannen is “Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke buurtcentra”. Maar voor wie zijn die goed en toegankelijk? Welke doelgroepen worden nu nog niet bereikt? En wat missen inwoners nu, waardoor ze de buurtcentra niet weten te vinden of niet interessant vinden? Voor verbinding moet je wel verschillende groepen bij elkaar kunnen brengen. Hoe gaan we ervoor zorgen dat daadwerkelijk iedereen zich welkom voelt? Hierop zou ik graag een reflectie krijgen van de wethouder. Hier denk ik bijvoorbeeld ook aan jongeren, waaronder het imago van buurtcentra nu nou niet per se heel aantrekkelijk is.

  Ook op beslispunt 2, over de tegenprestatie als gebruiksvoorwaarde zou ik graag wat duiding krijgen. Wat moet ik mij hierbij voorstellen? Kan de wethouder dit toelichten? Mijn fractie maakt zich zorgen dat zo’n tegenprestatie deze plekken alleen maar ontoegankelijker maakt. Ik vraag mij af of er geen andere manieren zijn om het ongelijke speelveld tussen de verschillende buurtcentra recht te trekken? Hoe heeft de wethouder deze overweging gemaakt?

  Tot slot dan toch nog iets over de stenen. Want de gebouwen moeten verduurzaamd worden, en wat mijn fractie betreft dan niet met het doel richting zoveel mogelijk energieneutraal maar helemaal energieneutraal. We zitten in een klimaatcrisis en wat ons betreft moet ieder plan daar ook naar opgesteld worden. Dit plan loopt tot 2032 maar hoe en of de verduurzaming gehaald gaat worden is erg onduidelijk. Hoe gaat de gemeente hierin bijstaan? En dat vraag ik mij vooral af bij de zelfstandig beheerde buurtcentra en buurtkamers, die het financieel vaak al wat lastiger hebben. Graag een reactie van de wethouder. In de plannen lezen we dat de gemeente in gesprek gaat hierover. Korte vraag aan de wethouder, wanneer dan? Zijn die gesprekken al bezig, en met wie dan?

  Interessant voor jou

  Commissiebijdrage Veilingstraat

  Lees verder

  Commissiebijdrage Raadsvoorstel Rekenkamerrapport Middenhuur Meer grip op groei

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer