Commis­sie­bij­drage Verduur­zaming parti­cu­liere woningen én Verduur­zaming van sociale woningen in niet-corpo­ra­tie­bezit


1 juni 2023

Onze fractie is blij dat we als gemeente inwoners helpen de energietransitie betaalbaar te maken. We hebben drie punten met daarbij drie vragen.

Ten eerste: onze fractie maakt zich zorgen over verschil in tempo van verduurzaming tussen particuliere woningen en corporatiebezit. Een rekening van tienduizenden tot wel honderdduizend euro is voor menig particulier en vve echt wel teveel.

  • Gaat het college stappen ondernemen om verduurzaming voor woningen in niet-corporatiebezit betaalbaarder te maken?

Ten tweede: de situatie waarin een particulieren en vve’s in een sneller tempo verduurzamen in een gespikkeld wooncomplex, waarbij de corporatie pas later aan verduurzaming wil of kan beginnen. In die situatie kan er geen efficiëntie geboekt worden, terwijl de klimaatcrisis wel om actie vraagt.

  • Is de wethouder zich van dit probleem bewust en wat kan ze betekenen voor eigenaren die sneller willen dan de corporatie?

En dan nog een laatste punt over communicatie en informatievoorziening voor inwoners. Als nieuweling wierp ik een frisse blik op het eerder genoemde jouwhuisslimmer.nl/utrecht: dé plek voor Utrechters die hun woning willen verduurzamen. Al snel raakte ik de draad kwijt. Een huurder wordt bovendien al snel doorverwezen naar landelijke websites zoals de Woonbond (hetgeen Groenlinks ook aangaf). Het is dan onduidelijk welke regels er specifiek voor mij als Utrechter zijn.

Als online communicatiespecialist heb ik wel een advies, namelijk te weken met een keuzehulp (soms wizard genoemd). Hierbij worden websitebezoekers stap voor stap vragen gesteld over hun persoonlijke situatie, en uiteindelijk naar de voor hen relevante pagina geleid. Websites zoals de Consumentenbond maken daar goed gebruik van.

Daarom:

  • is de wethouder het met mij eens dat de communicatie met inwoners op deze site een stuk beter kan, zeker als de website met een keuzehulp zou werken?
  • Is de wethouder bereid tot optimalisatie en uitbreiding van deze belangrijke site, en met die keuzehulp te gaan werken (en trouwens ook bezoekers op de site te houden in plaats van steeds naar andere sites te leiden)?