Commis­sie­bij­drage Mobi­liteit Voor­jaarsnota 2019


27 juni 2019

Mobiliteit
De natuur staat onder druk. Niet een beetje, maar op grote schaal en met nu al grote gevolgen. Zij leidt onder de vele economische activiteiten. Dicht bij huis, daar kun je denken aan de groeiagenda van dit college: de stad volbouwen en de ring verbreden. De PAS-uitspraak van de Raad van State is een waarschuwing: we leven op de pof en het is nu tijd om te kiezen voor natuurbescherming.

Afgelopen dinsdag stuurde het college een raadsbrief over de PAS en onze fractie wacht op verdere informatie over de oplossingsrichting. Maar bij het woord ‘oplossing’ willen wij toch even stilstaan. De minister heeft naar aanleiding van de PAS gezegd een list te willen verzinnen om stikstofrijke projecten vlot te trekken. Oftewel: zorgen dat we zoveel mogelijk kunnen doorgaan met wat we aan het doen waren. En wat lezen wij in de raadsbrief? Dat er een taskforce is opgericht waarin de gemeente samenwerkt onder andere de minister. Twee vragen daarover:

Staat dit college achter de uitspraak van de Raad van State over het falende stikstofbeleid van het Rijk die de natuur niet beschermt?

Nu het college samenwerkt met de minister, betekent dit dan ook dat zij probeert projecten doorgang te laten vinden – ook als de extra stikstofuitstoot op de natuur blijft bestaan?

Voor nu constateert de Partij voor de Dieren dat de uitspraak juist argumenten biedt om aan te sturen op een alternatief voor bijvoorbeeld de ringwegen A27 en NRU. En samenwerken met het Rijk om de status quo te behouden, dat lijkt ons een heel slecht idee. Wij horen dan ook graag of en hoe het college een kritische positie inneemt in haar contact met het Rijk, die deze problemen zelf heeft veroorzaakt met falende wetgeving en er nog niet veel van geleerd lijkt te hebben?

Stop het geld van de NRU in verduurzamen stadsinfra
Voorzitter, de ringweg NRU. Die kost ons tientallen miljoenen euro’s. Met al het voorgaande ten aanzien van de PAS is de enige groene weg voorwaarts, het maximaal inzetten op duurzame bereikbaarheid. Is het college bereid om het megabudget voor de verbreding ringweg NRU in te zetten voor maatregelen die daar wél aan bijdragen?

Zo hebben we op 16 mei een raadsbrief ontvangen over de Westelijke Stadsboulevard. Een eerste geactualiseerde conceptraming laat zien dat de kosten voor dat project substantieel hoger uitvallen dan 30 miljoen. Waarom? De prijzen stijgen en er moet rekening worden gehouden met extra geluidsoverlast. Het college wil het ontwerp nu versoberen of zelfs slechts een deel van de boulevard realiseren. Voorzitter, laten we stoppen met de doodlopende verbreding van de ringweg NRU en het beschikbare budget investeren in de leefbaarheid in Overvecht en duurzame projecten bij de Westelijke Stadsboulevard. Graag een reactie of dit college daartoe bereid is?

Lobby kilometerheffing en 80 op de ring
Voorzitter, de weg vooruit is dus in ieder geval geen bredere weg. Een zeer effectieve maatregel om de verkeersdruk te verminderen is daarentegen de invoering van een kilometer- en spitsheffing. Meer mensen zullen dan kiezen voor het mijden van de spits en meer mensen zullen gebruikmaken van het openbaar vervoer. Is het college voorstander van de invoering van een kilometer- en spitsheffing, om zo de verkeersdruk op de ringwegen en daarbinnen te verminderen?

De Partij voor de Dieren zou voorts, ook met het oog op de PAS-uitspraak, graag zien dat het college met de provincie een lobby opstart om tot 80 op de ring te komen. 80 op de ring is goed voor de volksgezondheid en de natuur, en ook wordt het wegdek efficiënter gebruikt. Is het college bereid om op deze twee punten een lobby te starten bij het Rijk en te bezien of dit mogelijk is samen met de provincie en/of G4?

Bushaltes touringcars[1]
Utrecht kent voor touringcars een gesplitst beleid: aan de rand van de binnenstad zijn 5 locaties waar touringcars een korte stop van 15 minuten mogen maken. En voor langer parkeren geldt dat zij gebruik kunnen maken van de goed bereikbare parkeerplaats naast station Leidsche Rijn. Vanaf daar is de verbinding met de binnenstad goed in orde en daarom is de Partij voor de dieren van mening dat alle touringcars op die locatie kunnen parkeren. Dit scheelt veel korte stops van vervuilende bussen in de binnenstad. Is het college met ons van mening dat het verplaatsen van de binnenstedelijke parkeerplaatsen voor touringcars naar de rand van de stad wenselijk en uitvoerbaar is? Zo ja, is zij bereid om daartoe over te gaan? Zo nee, waarom niet?

En ten aanzien van de touringcars die worden gebruikt om toeristen van cruiseschepen naar de binnenstad te vervoeren, is het college bereid om te zorgen dat deze mensen niet langer middels een touringcar naar de stad gaan maar met het openbaar vervoer of met fietsen?[2]

Bootjes Krommerijn sneller afbouwen
Over emissieloos vervoer: al enige tijd brengen wij het onderwerp ‘vieze boten op de Kromme Rijn’ ter sprake. We stelden schriftelijke vragen en begonnen er vorig jaar ook over tijdens de Voorjaarsnota. Het Waterschap HDSR kan weinig doen aan het aantal vieze boten in dit natuurgebied, omdat het aan de gemeente is om milieuvoorwaarden te stellen. Het college heeft duidelijk gemaakt dat zij schonere boten wil op Utrechtse wateren en zou daarom weer in gesprek gaan met waterschap en buurgemeente Bunnik. Nog altijd krijgen wij klachten van over de toenemende hoeveelheid van vieze boten op de Kromme Rijn en met name in Amelisweerd. Daarom de vraag: hoe ver is de gemeente met het gesprek over deze vieze boten? En is het college bereid om, als het gesprek niet vordert, zelf de milieuvoorwaarden aan te scherpen en het aantal vergunningen voor gemotoriseerde boten op de Kromme Rijn te beperken?

[1] https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/bereikbaarheid/reisadvies-touringcars/

[2] Rijkswaterstaat overweegt verplaatsing van aanlegplek voor cruiseschepen naar een locatie ergens achter IKEA. Vanaf daar rijdt al een bus naar de stad. Is een reden om ze vanaf daar te gaan

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Duurzaamheid Voorjaarsnota 2019

Lees verder

Commissiebijdrage Groen en dierenwelzijn Voorjaarsnota 2019

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer