Commis­sie­bij­drage Duur­zaamheid Voor­jaarsnota 2019


27 juni 2019

Duurzaamheid
Als we onze samenleving willen vormen binnen de draagkracht van de aarde, dan gaan we ons energiesysteem drastisch omschakelen van een fossiele voorziening naar een hernieuwbare. Iédereen, elk dorp, elke stad en elk land, draagt de verantwoordelijkheid om te doen wat zij kan doen. Het is dus óók aan Utrecht om grotere stappen te nemen teneinde snel energieneutraal te worden.

En daar knelt het toch behoorlijk, want dit college laat zich niet aan doelstellingen en tussendoelstellingen binden. Ze heeft eerder de doelstelling om in 2030 klimaatneutraal te zijn, afgezwakt tot: ‘zo snel mogelijk’. En in de Voorjaarsnota heeft ze in de doelstelling om in 2020 30% minder CO2 uit te stoten, 20% duurzame energie op te wekken en 10% van de daken met panelen te beleggen, de woorden ‘in 2020’ geschrapt. Tot slot, in de Jaarstukken 2018 ontbrak elke informatie of te controleren of het college op koers ligt bij afbouw CO2 en meer zonnepanelen.

Door deze houding van het college ontstaat een onwerkbare situatie, en dit doet fundamenteel af aan de urgentie van de klimaatopgave. Na één jaar kunnen we enkel nog vertrouwen op de groene intenties van dit college. Kan de wethouder hierop reflecteren en waar kunnen wij haar nou aan houden en op controleren? En hoe is de raad nog in staat om het klimaatbeleid van het college bij te sturen?

Het begint er ook steeds meer op te lijken dat dit college, in het kader van de Regionale Energiestrategie, het energieprobleem letterlijk naast zich in de regio wil neerleggen. Maar voorzitter, de tijd dringt, en daarom mogen mensen de maximale inspanning verwachten van dit college om zelf alle beschikbare ruimte in onze eigen gemeente te benutten om meer duurzame energie op te wekken.

We hebben Rijnenburg, het meest omvangrijke gebied waar wij daarmee aan de slag gaan. Maar, voorzitter, wij weten dat dit proces traag verloopt en bovendien lijkt energieopwekking door de groeiagenda van dit college in de knel te komen. Over Rijnenburg zullen we het op een later moment nog wel hebben, maar dit energielandschap wekt maar max 10% van de energiebehoefte van Utrecht op, en het landschap is nu nog maar tijdelijk. Daarom willen we dat het college verder kijkt in de stad. Op meer plekken moet opwekking van duurzame energie mogelijk zijn, op lage Weide, aan het Amsterdam-Rijnkanaal, op de Uithof. Naar sommige van deze plekken zijn al studies verricht. Wat ons betreft begint de energietransitie dus pas bij Rijnenburg, stilstaan is geen optie. Wij hebben de volgende vragen voor het college:

  • Is zij bereid om te zoeken naar zoveel potentiële locaties verspreid binnen de gemeentegrenzen met ruimte voor zon en/of wind?
  • Is zij bereid om die die potentiële locaties met reeds gedane onderzoeken te bundelen?
  • Is zij vervolgens bereid om voor het einde van het jaar met een voorstel te komen hoe we deze locaties maximaal kunnen benutten?

Energiebesparing
Voorzitter. Dan energiebesparing. Het is de eerste, beste en goedkoopste stap naar een duurzaam en houdbaar energiebeleid. Is het college bereid om de doelstelling op te nemen, en dat ook met de planuitwerking per wijk – wat we al moeten doen in het kader van het Klimaatakkoord, dat de Utrechtse gebouwde omgeving in 2030 50% energie bespaart ten opzichte van 2014?

GF-boot
Voorzitter. Utrecht kent ook uitdagingen op het gebied van afval. Niet alleen wanneer het aankomt op het verminderen en duurzame verwerking ervan, maar ook ten aanzien van het verzamelen. Veel inwoners van de stad, bijvoorbeeld die in de binnenstad, worden uitgesloten van inzameling van GFT, omdat de gemeente al voor hen beslist dat het onpraktisch, zo niet onmogelijk is dat zij in hun krappe huizen ook organisch afval te scheiden. Veel inwoners zouden dat wel willen. Nu hoorden we enige tijd geleden, en wel tijdens de RIB over bedrijfsafval dat het groente- en fruitafval (ook wel SWILL geheten) van horeca in de binnenstad sinds kort per boot wordt opgehaald. Toen wij daar op door vroegen bleek dat deze boot ook het GF-afval van omwonenden van de Oudegracht zou kunnen ophalen. Vraag: Wat vindt de wethouder van dit idee? Is hij bereid dit te onderzoeken en bij positief oordeel in te voeren? Wij zouden dit een motie waard vinden. En in het verlengde hiervan: is hij bereid om meer van dit soort innovatieve ideeën te gaan voorstellen in een nieuwe afvalnota, door bijvoorbeeld samenwerking te zoeken met Green Offices van hogeschool en universiteit en andere externe organisaties?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Stedelijke ontwikkeling, wonen en stationsgebied Voorjaarsnota 2019

Lees verder

Commissiebijdrage Mobiliteit Voorjaarsnota 2019

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer