Commis­sie­bij­drage Wal- en kluis­muren


30 januari 2020

We blikken terug vandaag op het proces en de uitvoering van de werkzaamheden aan de wal- en kluismuren. Er is veel misgegaan en dat is ook door andere fracties benoemd: veiligheid, budget, communicatie.

Wij willen daarom ook vooruitkijken en zaken meegeven voor de onderzoeksfase die we ingaan en de nieuwe aanpak om de klus op een goede manier af te maken.

Bomen:

Ik begin met een aantal vragen over bomen. Het is voor de Partij voor de Dieren van het grootste belang dat we de bomen op de werven zo goed mogelijk beschermen en deze bijzondere bomen en het erfgoed dat zij samen met de werven waarop zij staan vormen, behouden voor de stad. Ik stel drie vragen daarover:

  1. Kan de wethouder toezeggen dat dit niet een bezuinigingspost is en niet meeweegt in keuze van methode?
  2. Wanneer komen bomen terug op werven waar de werkzaamheden al klaar zijn?
  3. Kan de wethouder in kaart brengen wat de waarde is van de bomen op de werven voor biodiversiteit en klimaat. En ook wat we verliezen bij kap van de bomen, en ook wat er aan nieuwe waarde toegevoegd kan worden. Mijn partij wil niet dat de binnenstad klimaatwaarde of biodiversiteitswaarde verliest.

Projectorganisatie en planning:

  1. Fijn dat er nu eindelijk lessen getrokken worden. Projectmatig organiseren op advies van Antea. Na alle sores de vraag of dat gaat werken, maar goed dat er in elk geval iets geprobeerd wordt.
  2. Bizar dat het nu voor zoveel tijd stilgelegd wordt. Dan is de stad dus meer dan een jaar een bouwput. Kan er daarom een informatiebord komen bij de werven die nu openliggen? Dat hoeft geen zuur bord te zijn met dat wij met z'n allen iets fout gedaan hebben, maar kan ook in de trant van “hier werken we aan toekomstbestendige veilige werven”.

Onderzoek:

We nemen nu de tijd om goed te onderzoeken op welke manier we het project zorgvuldig kunnen afronden. De Partij voor de Dieren geeft graag wat aandachtspunten mee voor het onderzoek wat gedaan gaat worden en ook voor het plan van aanpak dat opgesteld gaat worden. Namelijk: klimaatbijdrage en biodiversiteit van de bomen.

Ten aanzien van de timing is de vraag gesteld of het misschien goedkoper kan als we op dit moment de wens loslaten dat de kades er straks weer 100 jaar tegenaan kunnen. Een kortere levensduur kan de herstelwerkzaamheden goedkoper maken. De Partij voor de Dieren heeft de indruk dat we het nu beter in 1x goed kunnen doen, dat dat op lange termijn duurzamer is en ook voor de toekomst situaties zoals nu, waarbij alles anders is en dat dat het complex maakt, voorkomen wordt.

Ten aanzien van de werkzaamheden hebben we ook een vraag over het hergebruik van materialen. Als we ze niet hier hergebruiken, wat gebeurt er dan mee, kan wethouder in het onderzoek laten meenemen of we dit op een duurzame manier elders kunnen inzetten?

En dan sluit ik mijn bijdrage af met een vraag over Fauna Uittreed Plaatsen, FUP's. We hebben het in deze zaal vaak over werk met werk maken. Kan de wethouder daarom meenemen dat bij het werk aan de kademuren er ook FUP's aangelegd worden bij de werkzaamheden?