Commis­sie­bij­dragen Burgeragen­dering Ener­gie­zui­niger Nieuwbouw


14 maart 2024

Dank aan de indiener, de heer Zorn, voor deze agendering.

Al eerder steunden we zijn initiatief om de kwaliteitsverklaring niet meer te accepteren, en we hebben het ook in juni 2021 naar de raad gebracht met een motie. Zonder succes. Nu is er dus weer een burgeragendering.

Tussen hem en de wetbouder lijkt er een welles-nietes-discussie te zijn over het we of niet hoeven accepteren van de kwaliteitsverklaring. In een eerder commissie in 2021 terug was de wethouder nogal stellig, ook richting mij, en de heer Zorn levert nu nieuwe informatie aan waarom het weigeren wel kan. Hij geeft aan dat de informatie van de wethouder op 5 punten niet klopt. Vraag aan de wethouder: kan zij op deze 5 punten reageren? En wat levert het volgens haar op als we doen wat de heer Zorn voorstelt?

Ik zei al dat de wethouder stellig was in een eerder debat. In verkregen informatie uit een WOB-verzoek blijkt dat de wethouder op een aantal punten "niet zorgvuldig” is geweest. Ik moet zeggen dat ik blij ben met deze informatie, want in het vorige debat voelde ik me door de wethouder persoonlijk in een hoek gezet. De houding van de wethouding is op 3 punten onjuist geweest. Wat vindt de wethouder hiervan? Ik heb graag een reactie.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Standplaatsen

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsbrief uitvoeringsprogramma Elektriciteitsinfrasctructuur en netcongestie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer