Commis­sie­bij­drage Stand­plaatsen


14 maart 2024

Ten opzichte van vorig jaar ligt er een meer evenwichtig voorstel. Ik wil niet de hele voorgeschiedenis herhalen. De wethouder heeft vorig jaar verantwoording afgelegd over de onhandige (en dan zeg ik het nog vriendelijk) gang van zaken op dit dossier.

Als Partij voor de Dieren zijn we blij dat na het debat van vorig jaar duurzaamheid en wijkbinding als selectiecriteria zijn opgenomen.

Het is goed dat de klimaatcrisis genoemd wordt in het nieuwe ontwikkelkader want dit is echt een thema dat in elk beleidsterrein aandacht moet krijgen.

We maken ons echter nog wat zorgen over hoe stevig dit er in staat en daarom nog wat vragen:

1. Vraag aan de wethouder: kan de wethouder bevestigen of toezeggen dat voorgenomen maatregelen op het gebied van duurzaamheid en binding met de wijk ook in het geval dat er maar 1 aanvraag voor een kavel is, ook opgenomen worden in de vergunning?

2. De selectiecriteria in de nadere regel APV zijn vrij globaal geformuleerd.
Dit roept zorgen bij ons op, want wat willen we precies? Gaat dit echt tot verduurzamingsmaatregelen leiden, of alleen tot globale woorden?
Ons voorstel zou zijn om dit meetbaarder te maken, bijvoorbeeld echt aangeven: emissievrije bedrijfsvoering levert punten op. Aanbod dat aansluit bij de eiwittransitie levert punten op. En in het kader van dierenwelzijn: het niet verkopen en houden van levende dieren, schaal en schelpdieren, levert punten op.
Kan de wethouder toelichten waarom ze ervoor gekozen heeft dit zo vaag en algemeen te formuleren en het niet concreter uit te werken?

Het zou de PvdD wel een amendement waard zijn om dit concreter uit te werken. Hoe zou de wethouder daarop adviseren?

En tenslotte een laatste vraag over beslispunt 2b en c.
Voor het verwijderen van standplaatsen en aanwijzen van nieuwe standplaatsen wordt nu voorgesteld dat dat een collegebevoegdheid is. Bij verwijderen kan raad wensen en bedenken meegeven. Kan wethouder toezeggen om ook bij toevoegen nieuwe standplaatsen ook de raad te informeren en gelegenheid te geven iets te vinden?


  Interessant voor jou

  Commissiebijdrage Raadsvoorstel Beleidsnota Financiële bestaanszekerheid

  Lees verder

  Commissiebijdragen Burgeragendering Energiezuiniger Nieuwbouw

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer