Commis­sie­bij­drage Herin­richting 't Goylaan


12 mei 2015

De Partij voor de Dieren vindt het goed te zien dat de gemeente zo een mooi groen plan heeft geformuleerd met onder andere meer bomen en minder auto’s als resultaat. Niet alleen wordt er meer groen gerealiseerd, ook wordt er minder asfalt en meer biodiversiteit gecreëerd door middel van de middenberm met verschillende struiken, bloemen en planten. Een vraag: Is de gemeente van plan om biologisch gekweekt groen te gebruiken?

Dit groen komt ten goede aan onder andere de bewoners van 't Goylaan en de luchtkwaliteit. Het is alleen jammer dat er dan toch gesproken wordt over ‘zoveel mogelijk behoud van de huidige bomen’ in plaats van dat alle bomen sowieso behouden kunnen worden, aangezien dit levende organismen zijn die je niet zo maar weg kunt halen. Ook wordt er gesproken over 27 bomen die een 'conflict' hebben met de ondergrond, dus dat ze eventueel uit het plan gehaald moeten worden. Kan de wethouder dit toelichten?

De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente de huidige bomen behoudt en zich bovendien houdt aan het geplande groen en de 124 nieuwe bomen. Graag uw toezegging.

Daarnaast wil de Partij voor de Dieren graag dat er ook naar de bewoners wordt geluisterd en dat de gemeente verder denkt dan enkel aan één straat en er samen bedacht kan worden waar de FES-gelden aan uitgegeven worden. Het is zo'n goed idee; waarom zou je dit idee beperken tot slechts één weg? Betrek direct een groter gebied zodat je grotere stappen maakt naar een groen en gezond Utrecht. Wanneer er slechts één straat wordt behandeld, bestaat er natuurlijk een grote kans dat er ergens anders hetzelfde probleem van weinig groen met veel auto’s opduikt. Pak het probleem bij de oorzaak aan en pak het daarom grootser aan door bijvoorbeeld de Socrateslaan erbij te betrekken zodat zij niet straks met hetzelfde probleem zitten. Graag uw reactie hierop.