Commis­sie­bij­drage woonvisie Utrecht


12 mei 2015

De Partij voor de Dieren vindt het goed om te horen dat de gemeente Utrecht zich in samenwerking met corporaties gaat inzetten voor betaalbare woningen, een aanbod van sociale huurwoningen dat past bij de vraag en verbeterde doorstroming. Wat betreft duurzaamheid heeft de Partij voor de Dieren echter nog wel wat opmerkingen. Het doel is om energiezuinige, kwalitatief goede woningen te bouwen waarbij Nul op de Meter het einddoel is.

Zoals al in de woonvisie wordt omschreven: het verduurzamen gaat niet snel genoeg om de afspraken uit het landelijke SER-akkoord te halen. Vraag aan de wethouder: hoe gaat u zorgen dat corporaties verleid worden tot het verduurzamen van nieuwe én bestaande woningen? In het SER-akkoord is afgesproken als concreet besparingsdoel tot 2020: alle corporatiewoningen minimaal label B. Dan hebben de corporaties dus nog 4,5 jaar de tijd om dit te verwezenlijken en het eigenlijke einddoel is dus Nul op de Meter.

De corporaties lieten echter tijdens de Raadsinformatieavond weten dat de doelstellingen onmogelijk gehaald kunnen worden! De Partij voor de Dieren is daarom zeer benieuwd hoe de gemeente de corporaties vast wil laten houden aan deze doelstellingen door een combinatie van ‘de stok’ en ‘de wortel’, zoals letterlijk in de woonvisie als beleidsrichting omschreven staat. Hoe gaat het college ontwikkelaars verleiden om volgens een hogere EPC-norm te bouwen? (= Energie Prestatie Coëfficiënt, in plaats van label). Hoe gaat de gemeente particulieren verleiden tot het verduurzamen van hun woning? En last but not least: hoe gaat u meer financiële ruimte creëren om in verduurzaming te investeren?

Het succes van Nul op de Meter voor corporaties ligt in het ambitieus op grote schaal toepassen, zodat het per woning een stuk goedkoper wordt. Corporaties willen wel en proberen het geld wat daarvoor nodig is bij elkaar te schrapen, het zou goed zijn als dure panden verkocht worden zoals geopperd door meerdere fracties, maar hoe kan de gemeente daarnaast ondersteunen om Nul op de Meter te stimuleren? Wilt u daarvoor ook aankloppen bij het Rijk en gebruikmaken van Europese subsidies? Het gaat immers om een investering in een duurzame klimaatneutrale toekomst en nu moeten alle zeilen bijgezet worden om de doelstellingen, ‘klimaatneutraal in 2030' en in 2020 30% energie te besparen, te halen.

Nu we het toch over duurzame woningen hebben wil de Partij voor de Dieren nog even de aandacht vestigen op zonne- energie en de Provinciale Zonnekaart in het bijzonder: op deze kaart kan elke inwoner van de provincie zien of zijn of haar dak geschikt is voor zonnepanelen, wat dat kan opleveren aan gratis groene energie en wat de terugverdientijd, het opgewekt vermogen en de CO2-reductie zijn. Corporaties kunnen (op aanvraag) ook voor hun totale bezit deze gegevens inzichtelijk krijgen. Vraag aan de wethouder: u stimuleert initiatieven van bewonerscollectieven, maar gaat u de corporaties eveneens verleiden tot het integreren van zonnepanelen?

Tot slot: in de woonvisie mist de Partij voor de Dieren het inzetten op meer groen in de stad, in en rondom de woonwijken. U vraagt zich wellicht af, wat heeft dit met woningen te maken? Zeer veel! Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de aanwezigheid van groen rondom woningen zorgt voor koelte in de zomer en minder stookkosten in de winter. Ook heeft meer groen in de wijk een zeer positief effect op het welzijn en woongenot van de mens, én we helpen de biodiversiteit een handje. Win-win. Graag een reactie van de wethouder op dit punt.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Herinrichting 't Goylaan

Lees verder

Raadsbijdrage actuele motie Zomerkriebels festival

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer