Raads­bij­drage actuele motie Zomer­kriebels festival


21 mei 2015

Extensieve, op natuurgerichte recreatie is recreatie met weinig dynamiek die nauwelijks druk uitoefent op de omgeving. Hier kan onder worden verstaan: wandelen, fietsen en natuurkamperen. Er zijn weinig of geen gebouwen nodig en het aantal recreanten (per tijdseenheid of oppervlakte-eenheid) is beperkt.

Tevens is het gericht op die vormen van openluchtrecreatie waarbij in het algemeen het verlangen naar rust voorop staat en het aantal recreanten per oppervlakte-eenheid beperkt is.

Als laatste staat er: het is een vorm van dagrecreatie die niet zo verstorend is voor natuur en bewoners van het gebied en waarvoor nauwelijks voorzieningen aangelegd hoeven te worden.

Zomerkriebels is een underground house en hardbeats festival voor 10.000 mensen. Bij deze een klein demonstratie wat dat inhoudt: www.youtube.com/watch?v=TAdtmmo0iEw (afgespeeld tijdens de raadsvergadering).

Hieruit blijkt onomstotelijk dat het festival Zomerkriebels niet overeenstemt met de natuurgerichte, extensieve recreatie waar de gemeente het Gagelbos voor bestemt heeft;

En dan nog de volgende argumenten meer zijn er te vinden in de motie:

1. Het festival Zomerkriebels vindt ook dit jaar weer plaats in een deel van de (EHS) waar recreanten normaal gesproken niet mogen komen vanwege bescherming van de natuur;

2. Natuur- en Milieugroep Overvecht bij diverse monitoringsbezoeken aan het gebied constateerde dat bij herhaling van een festival in dit gebied de natuur onherstelbaar beschadigt: ‘De waardevolle natuur in dit gebied kan op deze plek dan als verloren worden beschouwd’;

3. Er nog geen vergunning is verleend voor Zomerkriebels 2015 in het Gagelbos, dus er nog mogelijkheden zijn voor andere locaties, zoals de evenementenlocatie van Central Studios op de Gietijzerstraat;

Zie hier de actuele motie.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage woonvisie Utrecht

Lees verder

Commissiebijdrage Rondvraag Europees geld voor groene steden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer