Commis­sie­bij­drage Grond­over­dracht zuidelijk deel Ooster­spoorbaan


5 februari 2015

De Partij voor de Dieren vindt het een mooi initiatief dat de gemeente dit stuk grond koopt en daar een goede bestemming voor bedenkt zoals groen, recreatie en buitenruimte. Op vele manieren een goed idee dus. Net zoals de bewoners hebben aangegeven op de bewonersavond en de afgelopen Raadsinformatieavond. De PvdD was bij beide avonden aanwezig en vindt het fantastisch om te zien dat de participatie zo groot is om iets moois van dit gebied te maken. Er werd daar bijvoorbeeld gesproken over bankjes, wandelpaden en moestuinen. Dit is wat de buurt graag terugziet, net als de Partij voor de Dieren.

Daarnaast willen wij meegeven dat bomen en struiken bijdragen aan de sfeer en gezondheid. Wij hopen dan ook dat de wethouder deze groene ideeën niet alleen meeneemt, maar ze ook daadwerkelijk zo gaat invullen zodat de grond goed wordt gebruikt en de bewoners er niet alleen een fijn uitzicht bij krijgen, maar er zelf ook prettig gebruik van kunnen maken. Kan de wethouder toezeggen dat de ideeën van bewoners serieus worden meegenomen in de plannen? Graag een reactie van de wethouder.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Woningbouwontwikkeling Opaalweg

Lees verder

Commissiebijdrage Kaderbrief Dierenwelzijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer