Commis­sie­bij­drage Proces Uitgifte Vastgoed, Verhuur bibli­o­theek Oog in Al en Bouw­en­velop Fruit­buurt Noord


5 februari 2015

Proces Uitgifte Vastgoed en verhuur bibliotheek Oog in Al

De PvdD is ook zeker voor het gebruik van leegstaande panden. Dat is beter dan steeds weer nieuwe panden bouwen. Wat betreft het voorstel om de gemeentelijke panden in zelfbeheer te geven; dit lijkt de PvdD ook een mooi initiatief. En qua maatregelen of kaders lijkt het ons een kans voor de gemeente om zich van de duurzame kant te laten zien. Vandaar dat het de PvdD goed lijkt om als kaders verschillende energiezuinige en duurzame maatregelen te hanteren, zoals extra isolatie. Aangezien het gemeentelijke panden zijn, zijn wij voorstander om deze panden al duurzaam en energiezuinig op te leveren als gemeente naar de bewoners toe. Graag horen we wat de wethouder van deze kaders vindt en of hij hier een toezegging op wil geven.

Bouwenvelop Fruitbuurt Noord
Voorzitter, bedankt voor het woord. Als eerste vindt de PvdD het goed te lezen, maar ook terecht, dat er ‘vergroeningsmaatregelen’ worden genomen. Het is dan alleen jammer dat dit zo voorzichtig wordt geformuleerd. De PvdD hoopt dat de wethouder zich hiervoor gewoon sterk maakt en het daadwerkelijk gaat uitvoeren. Daarnaast zijn we benieuwd of er al meer bekend is over deze exacte toepassing en uitwerking van de vergroeningsmaatregelen. Zo ja, wat zijn deze? En zo nee, waarom nog niet en wanneer komen deze? Wanneer worden we hiervan op de hoogte gesteld? Graag verheldering van de wethouder.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Second opinion raadsvoorstel kredietaanvraag Jaarbeurspleingarage

Lees verder

Commissiebijdrage Woningbouwontwikkeling Opaalweg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer