Commis­sie­bij­drage Second opinion raads­voorstel krediet­aan­vraag Jaar­beurs­pleingarage


3 februari 2015

De Partij voor de Dieren heeft als enige fractie binnen de gemeenteraad tégen de second opinion gestemd. Eerder heeft de Partij voor de Dieren laten weten dat zij van mening is dat er nu al genoeg steekhoudende argumenten op tafel lagen om de bouw van de parkeergarage af te blazen, namelijk:

  • aanslag op de luchtkwaliteit door verkeersaantrekkende werking;
  • de bouw van de garage staat haaks op de doelstelling van het college ‘minder auto’s in de stad en stimuleren van alternatief vervoer zoals OV/fiets’;
  • financiële risico’s die ook zonder second opinion te voorzien zijn.

In deze commissie heeft de Partij voor de Dieren al aangegeven dat, als er dan toch een second opinion komt, deze second opinion breder getrokken zou moeten worden dan het toetsen van het financiële plaatje alleen. De Partij voor de Dieren maakt zich ernstig zorgen om de luchtkwaliteit en er is natuurlijk geen second opinion voor nodig om logischerwijs tot de conclusie te komen dat de komst van een parkeergarage met 800 parkeerplaatsen absoluut niet positief bijdraagt aan de luchtkwaliteit, hoe je het ook wendt of keert.

Gezien deze argumenten en overwegingen zag de Partij voor de Dieren de meerwaarde van een second opinion niet in. Nu de second opinion er wel ligt wil de Partij voor de Dieren daar, wat betreft het openbare gedeelte, het volgende over zeggen:

Het is al ruim zes jaar geleden dat de oude bovengrondse garage werd gesloten. De oude parkeerders hebben, indien ze niet inmiddels ergens anders werkzaam zijn, een nieuwe parkeerplaats gevonden óf zij hebben hun vervoerswijze aangepast en reizen met het openbaar vervoer naar de stad! Wat een geweldige ontwikkeling is dat!!

Het nut en de noodzaak van de Jaarbeurspleingarage wordt in de second opinion gedestilleerd uit Structuurplan Stationsgebied 2006, waarin het belang van autobereikbaarheid in het stationsgebied wordt benadrukt. De garage is zogezegd een belangrijke motor voor de ontwikkelingen in het gebied. Motor, een hilarische, maar in dit geval zeer ongelukkig gekozen woordspeling. We zijn immers inmiddels bijna tien jaar verder en de zeer slechte luchtkwaliteit en de daarmee samenhangende risico’s voor het milieu en de volksgezondheid zijn binnen de gemeente Utrecht een levensgroot probleem. Het genereren van een dergelijk parkeervolume zal inderdaad de motor zijn voor de verdere verslechtering van de luchtkwaliteit. Wat dat betreft heeft de Partij voor de Dieren, refererend aan het betoog van dhr Koning van D66, een heel andere opvatting over de leefbaarheid van deze stad.

Tijdens de Raadsinformatieavond over de Roetkaart sprak professor Brunekreef van de Universiteit Utrecht over de ernstige gezondheidsrisico's die deze ontwikkeling met zich meebrengt voor de inwoners van Utrecht.

Het bouwen en de exploitatie van de Jaarbeurspleingarage kost verschrikkelijk veel geld, en de Partij voor de Dieren is bang dat het nog veel meer geld gaat kosten dan gedacht. De moderne tijd en de moderne behoeften van deze stad kunnen niet vervuld worden door oude oplossingen zoals meer parkeergelegenheid voor auto’s. Wat deze stad nodig heeft is schone gezonde lucht om in te leven. Stop alle energie dus in het optimaliseren en stroomlijnen van het openbaar vervoer en voldoende fietsparkeerplekken. Met alle respect: de bouw en exploitatie van deze Jaarbeurspleingarage doorzetten is wat de Partij voor de Dieren betreft écht waanzin.

De Partij voor de Dieren roept het college daarom op om de bouw van de Jaarbeurspleingarage definitief af te blazen en haar doelstelling voor gezonde lucht en het verder terugdringen van autogebruik in deze stad door te zetten: wél bouwen valt op geen enkele manier uit te leggen, financieel noch ethisch. Graag een reactie van de wethouder.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Boominventarisatie Leeuwesteyn Noord

Lees verder

Commissiebijdrage Proces Uitgifte Vastgoed, Verhuur bibliotheek Oog in Al en Bouwenvelop Fruitbuurt Noord

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer