Raads­bij­drage Initi­a­tief­voorstel Ongelijk inves­teren voor Gelijke kansen


10 maart 2022

Het principe ongelijk investeren voor gelijke kansen steunt de Partij voor de Dieren van harte, in de commissie hebben we uitgebreider gesproken over het belang van een eerlijkere verdeling van de brede welvaart en de durf om schaarse middelen ongelijker te verdelen.

Complimenten dat het mevrouw Assen gelukt is om in deze drukke periode een strekt ter vervanging te maken die tegemoet komt aan enkele praktische bezwaren. Wij vinden het waardevol dat de raad vandaag nog een uitspraak kan doen over de wenselijkheid van het uitgangspunt van ongelijk investeren.

We zien uit naar de uitwerking en stemmen in met het voorstel.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Johan Wagenaarkade 1-10 bis, Halve Maan-Zuid

Lees verder

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Wijziging Verordening MO Gemeente Utrecht 2022: Eigen bijdrage in de algemene opvang voor volwassenen die dakloos zijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer