Raads­bij­drage Initi­a­tief­voorstel Ongelijk inves­teren voor Gelijke kansen


10 maart 2022

Het principe ongelijk investeren voor gelijke kansen steunt de Partij voor de Dieren van harte, in de commissie hebben we uitgebreider gesproken over het belang van een eerlijkere verdeling van de brede welvaart en de durf om schaarse middelen ongelijker te verdelen.

Complimenten dat het mevrouw Assen gelukt is om in deze drukke periode een strekt ter vervanging te maken die tegemoet komt aan enkele praktische bezwaren. Wij vinden het waardevol dat de raad vandaag nog een uitspraak kan doen over de wenselijkheid van het uitgangspunt van ongelijk investeren.

We zien uit naar de uitwerking en stemmen in met het voorstel.