Raads­bij­drage Raads­voorstel Vast­stelling bestem­mingsplan Johan Wage­naarkade 1-10 bis, Halve Maan-Zuid


10 maart 2022

Dank u wel, voorzitter.

Allereerst over het amendement van het CDA. Dat amendement gaat ten koste van groen, en de situering van de bouwblokken in dit groen, en wij vinden het geen verbetering ten opzichte van het voorliggende bestemmingsplan. (Wij willen geen fietsstraat langs de kade, maar groen. Het gaat ten koste van compensatiebomen.) Hoewel we de inspanningen van mevrouw Zwinkels van het CDA om dit amendement te realiseren waarderen, zullen we er onze steun niet aan verlenen.

Utrecht is gebaat bij de komst van die 54 sociale huurwoningen in het groen. Maar het toezicht en de handhaving rondom de bomenposter: het zorgvuldig beschermen van bomen op bouwplaatsen, en illegale kap moet simpelweg verbeteren. Wij hopen dat de wethouder deze boodschap echt ter harte neemt. Graag nog een reactie.

Wij zijn dus geneigd onze steun aan het plan te verlenen, maar dit is geenszins een akkoord op de kwalijke voorgeschiedenis. Denk aan de illegale kap waarbij het proces-verbaal mislukte of de gang van zaken rondom de sloop (laten verwaarlozen bijvoorbeeld). Wij realiseren ons dat dit een groter probleem is, dat niet alleen betrekking heeft op de Johan Wagenaarkade. Voorzitter, tot zover.