Raads­bij­drage Raads­voorstel Beleids­no­titie tijdelijk verblijf (short stay) en bijstelling hotels


5 december 2019

Dank u wel voorzitter.

Voor de Partij voor de Dieren is duurzaam toerisme een voorwaarde om nieuwe hotels toe te staan. Toch zal de hotelkamercapaciteit in de komende jaren bijna verdubbelen om weekend-vlieg-stedentripjes te faciliteren. Wij hebben daarom het amendement ‘Volledige hotelstop’ van de PvdA mede ondertekend. Zo volgen we het advies van Bureau Stedelijke Planning dat pleit voor restrictief hotelbeleid tot 2023, en het biedt tegelijk tijd voor het college en raad om duurzaam toerismebeleid op en vast te stellen. Onze vraag aan de wethouder: kan hij toezeggen om nog voor de Voorjaarsnota met een voorstel te komen voor duurzaam toerisme van reis tot en met verblijf?

Dan: mensen die feitelijk gezien wonen, verdienen ook huurrechten. De Partij voor de Dieren is daarom mede indiener van enkele amendementen en moties van S&S en de PvdA om minimale en maximale verblijfstermijnen te stellen voor short stay en hotels, om meer huurrechten af te dwingen, en om geen short stay toe te staan waar je ook woningen kan realiseren.

Tot slot willen wij in dit kader nogmaals benadrukken dat er partijen zijn die pleiten voor meer internationalisering en aantrekkingskracht van Utrecht, maar tegelijk zeggen dat de woningnood moet worden opgelost. Door die groeimentaliteit kan de woningmarkt niet tot rust komen en houden die partijen de problemen mede in stand.

Dank u wel voorzitter.