Raads­bij­drage Raads­voorstel Commissie Omge­vings­kwa­liteit


10 maart 2022

We zijn blij dat deze commissie meer aandacht gaat hebben voor landschap en zien uit naar een natuurinclusieve beoordeling, en we zijn ook blij dat een ecoloog vanuit een ja-tenzij-principe lid gaat worden van deze commissie. We kunnen hiermee instemmen.