Raads­bij­drage Raads­voorstel Vast­stelling Omge­vings­visie Binnenstad 2040


24 februari 2022

Het probleem met visies is dat ze nooit echt concreet worden. En de Partij voor de Dieren houdt wel van concrete plannen. Toch zijn wij blij met deze omgevingsvisie in die zin dat zo ongeveer alle onderwerpen die aan bod zouden moeten komen, ook aan bod komen. De juiste dilemma’s worden benoemd en soms ook al een goede oplossing. We nadrukken dat de Binnenstad volgens ons als een woonwijk gezien moet worden. Wel jeuken onze handen om de ambities aan te scherpen, maar daarover hoort u ons bij de uitvoering.

Voor nu drie dingen:

-We missen 1 belangrijke ambitie, namelijk dat de binnenstad zo snel mogelijk, en wat ons betreft al voor 2040, klimaatneutraal wordt. U kent ons standpunt en ik heb hier al zodanig veel discussies op gevoerd dat ik er nu geen motie of amendement op indien.

-De Partij voor de Dieren ziet graag dat het Domplein snel vergroend wordt. De Dompleingroep wil dat ook, en ze willen graag tot de eerste ronde gebiedsprofielen horen die financiering krijgen voor ontwikkeling. Die ambitie delen wij, dus kan de wethouder dit toezeggen?

-Tot slot, de omgevingsvisie benoemt op een aantal plekken de aanwezigheid van dieren maar wij vinden dat er onvoldoende besef is dat dieren in de binnenstad wonen. Mijn fractie vindt dat in zo’n uitvoerige omgevingsvisie als deze best een eigen ontwikkelrichting kan komen voor dieren. Ik heb daarom mijn langste amendement ooit geschreven met als titel Ook dieren wonen in de binnenstad. Het amendement is al gedeeld, en beschrijft de ideale binnenstad vanuit het perspectief van het dier.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Meerjaren investeringsprogramma beheer openbare ruimte 2022-2026 en raadsbrief vernieuwd Handboek Openbare Ruimte

Lees verder

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Commissie Omgevingskwaliteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer