Commis­sie­bij­drage Meerjaren inves­te­rings­pro­gramma beheer openbare ruimte 2022-2026 en raads­brief vernieuwd Handboek Openbare Ruimte


24 februari 2022

Dank u wel, voorzitter. De Partij voor de Dieren gaat in haar bijdrage in op vier specifieke onderwerpen met betrekking tot het Handboek Openbare Ruimte, namelijk epoxy, het voederverbod, tropisch hardhout en ik zal eindigen met het kopje ‘pad uit de put’.

Epoxy
In de beantwoording op onze schriftelijke vragen van vorig jaar, getiteld ‘Epoxy in het milieu’, stelde het college dat het toepassen van epoxy direct op de ondergrond niet meer wordt toegestaan, vanuit het Voorzorgsprincipe. Maar: het kan wel als specifieke coating worden toegepast voor betonconstructies in de buitenruimte, en het college gaf in de beantwoording aan in de gaten te blijven houden of het toepassen van epoxy op deze specifieke manier geen milieuproblemen geeft. Waarom kiest het college ervoor het voorzorgsprincipe in dit geval niet te hanteren? Want als dan toch blijkt dat het milieuproblemen geeft, is het al te laat, want dan zit het al in het milieu. Zijn er geen alternatieven mogelijk? Kan de wethouder toezeggen hier naar op zoek te gaan, en deze ook op te nemen in het HOR?

Voederverbod
In het Handboek Openbare Ruimte staat nog niets over het voederverbod voor dieren, dat sinds vorig jaar in de APV is opgenomen. De Partij voor de Dieren zou echter wel graag een verwijzing naar het voederverbod zoals opgenomen in de APV in het Handboek Openbare Ruimte terugzien. Het gaat immers om vervuiling van de openbare ruimte, dus het is vollediger en het kan bijdragen aan de bekendheid van het voederverbod. Is de wethouder bereid een verwijzing naar het voederverbod op te nemen in het Handboek Openbare Ruimte?

Tropisch hardhout
Op pagina 94 van het handboek staat de ‘bank Montseny’, met een zitting van FSC gecertificeerd hardhout, en op pagina 95 de ‘bank BN’, waarvan de zitting bestaat uit planken van FSC gecertificeerd hardhout. De Partij voor de Dieren deelde haar zorgen over de waarde van dit FSC-keurmerk eerder al in onze schriftelijke vragen getiteld Stop met gebruik van tropisch hardhout in Utrecht van september 2021, en de vervolgvragen hierop in december 2021. Het college gaf in haar beantwoording onder meer aan in te gaan zetten op zo min mogelijk gebruik van tropisch hardhout, en zo veel mogelijk in te zetten op hergebruik van tropisch hardhout, als het dan toch wordt gebruikt. De Partij voor de Dieren ziet dit graag terug in het Handboek Openbare Ruimte. Is de wethouder daarom bereid om de gebruikte houtsoort bij deze twee type banken te wijzigen naar duurzamere alternatieven? Overigens staat bij de ‘bank binnenstad’ op pagina 97 dat deze een zitting heeft van hardhout, maar er staat bij dit type bank zelf geen ‘FSC-gecertificeerd’ hardhout. Zeker dit type bank dient zo snel te worden vervangen in het Handboek. Is de wethouder ook hiertoe bereid? Zo nee, waarom niet?

Pad uit de put
In kolken, waterputten en duikers komen talloze padden, kikkers, jonge salamanders en andere amfibieën maar ook andere dieren vast te zitten. Ze vallen erin, kunnen er niet meer uit klimmen, en sterven een langzame hongerdood of ze verdrinken uiteindelijk. Afgaand op een expert die ik afgelopen woensdag op een lezing van de PvdD hierover heb gehoord - Roek Vermeulen van Paddenpatrouille KNNV Leiden – gaat het om honderdduizenden dieren per jaar in Nederland. De Partij voor de Dieren vindt dit ontzettend zorgelijk, en wil dat de gemeente hiervoor maatregelen opneemt in het Handboek Openbare Ruimte. Overigens is de vraag wat de beste oplossing is voor het probleem. Herkent en erkent de wethouder de problematiek? Is de wethouder bereid om uit te laten zoeken wat er kan worden gedaan om zojuist genoemde te voorkomen en te verhelpen? En is hij vervolgens bereid om geschikte maatregelen op te nemen in het Handboek?

Dit was onze bijdrage. Dank u wel voor uw aandacht.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Een permanent regime voor het voetgangersgebied binnenstad

Lees verder

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Vaststelling Omgevingsvisie Binnenstad 2040

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer