Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Een permanent regime voor het voet­gan­gers­gebied binnenstad


24 februari 2022

Dank u wel, voorzitter. We kunnen er kort over zijn. We begrijpen dat het ontzettend lastig is om de belangen van alle belanghebbenden te integreren. De Partij voor de Dieren is blij met de eenduidigheid die het raadsvoorstel biedt. Dat is voor onze fractie vooral erg belangrijk. Want de regels moeten duidelijk zijn, en goed uitlegbaar en daarmee ook goed handhaafbaar. Wij kunnen ons vinden in het raadsvoorstel zoals dat nu voorligt.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Initiatiefvoorstel Utrecht Onbeperkt Toegankelijk

Lees verder

Commissiebijdrage Meerjaren investeringsprogramma beheer openbare ruimte 2022-2026 en raadsbrief vernieuwd Handboek Openbare Ruimte

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer