Raads­bij­drage Raads­voorstel Vast­stelling Steden­bouw­kundig Plan van Eisen Jaar­beurs­plein­gebouw


23 december 2021

Voorzitter, in de commissie vond de partij voor de Dieren bovenal twee dingen over deze kantoorkolos die op de plak van de skatebaan moet komen.

Ten eerste hadden wij hier graag ook woningen in het gebouw gezien. Het college legt per nagekomen brief uit dat het onverstandig is om hier woningen te realiseren, ook vanwege de hoeveelheid evenementen en bijbehorende geluidsoverlast op het jaarbeursplein. Het college wijst hier op het ontbreken van een geluidsluwe gevel, maar het doet mij de wenkbrauwen fronsen, in die zin dat omwonenden van bestaande evenementenlocaties helemaal niets hebben aan een geluidsluwe gevel als ze een festival voor de deur hebben. En de bewoners van de Seyp dan, die hebben ook overal geluid.

Ten tweede hadden wij graag gezien dat dit nieuwe gebouw klimaatneutraal zou zijn. Want als onze nieuwbouw al niet klimaatneutraal is, hoe haalt Utrecht dan ooit zijn klimaatdoelstellingen. Volgens de wethouder zou het gebouw dan kleiner moeten worden, en dat gaat volgens hem niet. Dan niet, denken wij.

Wij komen hiermee tot de conclusie dat dit gebouw geen aanwinst is voor Utrecht. Het is jammer voor de nachtclub en de broedplaatsen (die ook eerder kantoorachtige werkplekken zijn dan ateliers), maar wij gaan tegen dit voorstel stemmen en zien hier liever een skatebaan, een tiny forest of iets anders dat bijdraagt aan het open karakter van de omgeving dan een stenige kantoorflat die vooral voor grote bedrijven betaalbaar is.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Actualisatie Omgevingsvisie Werkspoorkwartier

Lees verder

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Nota 'Grenzen stellen, perspectief bieden': tegengaan van de ontwrichtende effecten van drugsgerelateerde criminaliteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer