Raads­bij­drage Raads­voorstel Actu­a­li­satie Omge­vings­visie Werk­spoor­kwartier


23 december 2021

Het wordt sowieso een stuk fijner dan het nu is in het Werkspoorkwartier.

Fietsvriendelijkheid hebben we bij eerdere plannen over deze omgeving om gevraagd en zit hier nu in, net als een goede biodiversiteitsparagraaf waarmee de biodiversiteit echt een kans krijgt als al die plannen en maatregelen gerealiseerd worden.

Blijft nog wel staan: wanneer gaat het allemaal gebeuren? Wat de Partij voor de Dieren betreft kan het niet snel genoeg gaan en we balen dan ook dat we van zoveel andere factoren en partijen afhankelijk zijn en er voor alle mooie vergezichten uit deze visie nog geen financiering klaarstaat.

Desalniettemin, niets mis met deze visie dus wij zullen straks instemmen, ervan uitgaand dat het college alle mogelijkheden aangrijpt om met name die vergroeningsplannen zo snel mogelijk waar te maken.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Stedenbouwkundig Programma van Eisen Nieuw Buurland (Staatsliedenbuurt)

Lees verder

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Vaststelling Stedenbouwkundig Plan van Eisen Jaarbeurspleingebouw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer