Raads­bij­drage Raads­voorstel Steden­bouw­kundig Programma van Eisen Nieuw Buurland (Staats­lie­den­buurt)


23 december 2021

Er zijn uitgebreide commissiebesprekingen geweest waarin we ook het standpunt van de Partij voor de Dieren uitgebreider hebben toegelicht.

Vandaag houd ik het daarom kort. Op grote lijnen zijn we positief maar ik wil nog iets zeggen over bomen, over toekomstig natuurbeheer en over parkeerplaatsen.

Bomen
We hebben kritisch gekeken naar het groen in de huidige binnentuinen dat verwijderd wordt. Dat gaat onder meer om 62 bomen. Dat is ontzettend veel. Inmiddels weten we dat er voor elke boom onderzocht is wat de mogelijkheden zijn. Samen met de toezegging in de commissie dat herplant in de directe omgeving uitgevoerd wordt, weegt dit op tegen het toevoegen van meer en duurzame sociale woningen.

Toekomstig groenbeheer
Er komt groen bij: collectieve openbare binnentuinen en pocketparks in omgeving. Mitros blijft eigenaar en beheerder.

Helaas staat Mitros nog niet direct bekend als zo’n goede groenbeheerder. Regelmatig ontvangen we meldingen van rigoureuze kap of kaalslag in gemeenschappelijk groen bij corporatiebezit en ook op het gebied van ecologisch beheren is de gemeente al vele stappen verder dan de corporaties.

Ik heb even uitgezocht of en waar we afspraken met Mitros het beste kunnen vastleggen en dat heeft geleid tot de volgende motie.

Parkeren
In SpvE staat dat er nu 139 parkeerplaatsen in plangebied zijn, terwijl van rechtens verkregen niveau 135 is. In theorie denk je dan, dan kunnen we mooi alvast 4 parkeerplaatsen vergroenen.

Dat lijkt mede een goed idee omdat omwonenden in de participatie ook hun zorgen uiten over de druk op de openbare ruimte, groen en fietsparkeren.

Voor dit parkeerrayon blijkt de 2% regeling nog veel meer ruimte te bieden dan die 4 plekken, mits bewoners erom vragen. Daarom lijkt het ons vooral nuttig die regeling onder de aandacht te brengen, dan kan er precies ruimte voor fiets en groen toegevoegd worden daar waar het nodig is.

Daarom sluit ik mijn bijdrage af met de volgende motie.

Dank voor uw aandacht.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Omloop, Laan van Chartroise

Lees verder

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Actualisatie Omgevingsvisie Werkspoorkwartier

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer