Motie Trans­formeer parkeer­plaatsen rond Buurland


23 december 2021

Motie 2021/473

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 23 december 2021, ter bespreking van Raadsvoorstel Stedenbouwkundig Programma van Eisen Nieuw Buurland (Staatsliedenbuurt)

Constaterende dat:

 1. In het SPvE staat vermeld dat er momenteel 139 formele parkeerplaatsen in het plangebied aanwezig zijn, terwijl het van rechtens verkregen niveau waarmee in het Functioneel Ontwerp rekening gehouden wordt 135 plaatsen is en hier op papier dus een teveel is van 4 parkeerplekken;
 2. Er in parkeerrayon Tuinwijk Noord e.o. op basis van de 2% regeling nog 33 parkeerplaatsen omgezet mogen worden in groen en/of fietsparkeren;
 3. Er op dit moment voor dit parkeerrayon geen wachtlijst bestaat voor een parkeervergunning en er ook geen signalen bekend zijn van een tekort aan parkeerplaatsen op/rond de planlocatie;
 4. Er op meer plekken in de wijk bloembakken staan, en bewoners van Nolenslaan/Troelstralaan met buurtmoestuin Midland al laten zien dat er behoefte en draagvlak is voor het onderhouden van gezamenlijke moestuinbakken;
 5. De trottoirs rondom buurtcentrum De Leeuw regelmatig geblokkeerd zijn door geparkeerde fietsen;

Overwegende dat:

 1. De 2% regeling bestaat en aan inwoners de mogelijkheid biedt om de leefbaarheid van hun wijk te vergroten door bijvoorbeeld ruimte te maken voor groen, speelvoorzieningen of fietsparkeerplekken;
 2. Deze regeling weinig bekend is waardoor er ook weinig gebruik van wordt gemaakt;
 3. Bewoners van de Staatsliedenbuurt terechte zorgen hebben geuit over de leefbaarheid van hun buurt en de gevolgen van nieuwbouw voor de openbare ruimte, waaronder groen en fietsparkeren;
 4. Het niet logisch is te investeren in een enorme herinrichting, maar in afwachting van de nieuwbouw Nieuw Buurland al wel moestuinbakken of bloembakken geplaatst kunnen worden, of rondom buurtcentrum De Leeuw fietsenstallingen op een plek waar nu autoparkeerplek is;
Draagt het college op:
 1. In het toekomstige participatietraject rond Nieuw Buurland met omwonenden, en in de uitwerking van de plannen, de 2% regeling en de ruimte die deze regeling biedt om de leefbaarheid in de wijk te vergroten onder de aandacht te brengen, met als doel parkeerplaatsen te transformeren naar fietsenstallingen of groen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door:

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Tessa Sturkenboom, Student & Starter
Rick van der Zweth, PvdA
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks


  Status

  Overgenomen

  Voor

  Tegen

  Lees onze andere moties

  Amendement Biodivers raamwerk rondom Overvecht Centrum

  Lees verder

  Motie Biodiversiteit voorop in tuinen en pocketparks Nieuw Buurland

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer