Raads­bij­drage Raads­voorstel Vast­stelling bestem­mingsplan Omloop, Laan van Chart­roise


23 december 2021

1. Positionering bouwblokken
Zoals uitgebreid besproken in de commissie komt het bouwblok van deelgebied 3 in de huidige plannen wel erg dicht op de huizen van de Meloenstraat te staan, en de beantwoording en de brief van de wethouder hebben ons niet overtuigd van de noodzaak hiertoe.

De Partij voor de Dieren wil dat het bouwblok dichter naar de Laan van Chartroise wordt gerealiseerd.

Aangezien een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur wordt ingevoerd, zien wij qua geluidsbelasting geen bezwaren. De argumenten op het gebied van esthetiek hebben onze fractie ook niet overtuigd. Daarom staat ook de Partij voor de Dieren op het amendement ‘Zon in de (binnen)tuin in bouwblok 3’, zoals eerder ingediend door GroenLinks.

Dan deelgebied 4. Als de bebouwing hier net zo dicht op de straat komt als in de huidige situatie, kan er ook hier aan de achterkant zoveel mogelijk van het bestaande groen behouden blijven en meer hoogwaardig kwalitatief groen de ruimte krijgen. In plaats van voortuinen komt er dan een grotere binnentuin. De Partij voor de Dieren pleit er daarom voor dat er geen voortuinen aan de oostkant van de Omloop komen. Wij dienen dan ook een amendement in met de titel ‘Groter binnenterrein achter deelgebied 4’, samen met het CDA.

2. Autovrije groene binnenterreinen
Dan, voorzitter. In de huidige binnenterreinen van deelgebieden 3 en 4 bevindt zich ecologisch waardevolle natuur die het veld moet ruimen om plaats te maken voor parkeerplekken. De Partij voor de Dieren is het hier niet mee eens. Als alle parkeerplekken worden samengevoegd op het binnenterrein van deelgebied 2, kunnen de overige binnenterreinen autovrij worden, en bovendien is het openwerken van de woonblokken van deelgebieden 3 en 4 dan niet nodig. Zo zal er daarnaast minder geluidsoverlast zijn op de binnenterreinen, en er ontstaat meer ruimte voor woningen in de woonblokken. Onze fractie ziet dan ook graag dat er wordt ingezet op de laagst mogelijke parkeernorm en dat de parkeerplekken gezamenlijk op één terrein komen, namelijk die van deelgebied 2, dat al goed bereikbaar is. Alle bewoners mogen hier dan gebruik van maken: sommigen hebben dan een parkeerplaats dichtbij, en andere genieten van een autovrij binnenterrein.

Hiertoe dienen wij een amendement in met de titel ‘Meer ruimte voor groen op de binnenterreinen’.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Gebiedsontwikkeling Overvecht Centrum: uitwerken basisprincipes en onderzoeksvragen ruimtelijke en financiële verkenning in een Masterplan

Lees verder

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Stedenbouwkundig Programma van Eisen Nieuw Buurland (Staatsliedenbuurt)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer