Amen­dement Meer ruimte voor groen op de binnen­ter­reinen


23 december 2021

Amendement 2021/175

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 23 december 2021 gezien het raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Omloop, Laan van Chartroise d.d. 23 december 2021, kenmerk 9338039,

Constaterende dat:

 1. In de huidige plannen voor de herontwikkeling van de Omloop/Laan van Chartroise is opgenomen dat er parkeerplaatsen op alle toekomstige binnenterreinen zullen worden gerealiseerd;
 2. Bouwblokken 3 en 4 zelfs opengewerkt moeten worden om deze parkeerplekken te ontsluiten, ten koste van gebruiksoppervlak voor bijvoorbeeld wonen;
 3. Zich in de huidige binnenterreinen van deelgebieden 3 en 4 ecologisch waardevolle natuur bevindt die het veld moet ruimen om plaats te maken voor de parkeerplekken;
 4. Het voorgenomen plan daarnaast tegenstrijdig is met de wens van het college om de binnentuinen meer te vergroenen;

Overwegende dat:

 1. Als alle parkeerplekken worden samengevoegd op het binnenterrein van deelgebied 2, de overige binnenterreinen autovrij kunnen worden, en openwerken van de woonblokken van deelgebieden 3 en 4 niet nodig is;
 2. Zonder poort in de woonblokken, er minder sprake van geluidsoverlast zal zijn op de binnenterreinen, en er in de woonblokken meer ruimte voor woningen overblijft;
 3. Hoe minder parkeerplaatsen, des te meer ruimte voor flora en fauna;
 4. De parkeerplaats op deelgebied 2 al goed bereikbaar is;
 5. Door het samenvoegen van de parkeerplekken op 1 binnenterrein de bewoners van alle deelgebieden daarvan gebruik maken waardoor sommigen de parkeerplaats dichtbij hebben en anderen genieten van een autovrij binnenterrein;

Besluit:
Beslispunt 2 van het raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Omloop, Laan van Chartroise d.d. 23 december 2021, kenmerk 9338039, met beslispunt 2a aan te vullen, dat luidt:

“Met dien verstande dat:

1. Binnen de bandbreedte van de parkeerbalans de laagst mogelijke parkeernorm wordt gehanteerd;
2. De parkeerplekken gezamenlijk op het binnenterrein van deelgebied 2 worden gerealiseerd;
3. Het bestemmingsplan dienovereenkomstig wordt aangepast.”

Ingediend door:
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


  Status

  Verworpen

  Voor

  Partij voor de Dieren, GL

  Tegen

  PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, SBU, Denk, CU, D66, PvdA, VVD