Raads­bij­drage Raads­voorstel Verruiming algemene verklaring geen beden­kingen voor zonne-ener­gie­project Meije­we­tering


1 oktober 2020

Omdat het college bijna een belangrijke subsidiedeadline had gemist, moest de raad met spoed dit voorstel behandelen. Dat zorgt bij mijn fractie voor gefronste wenkbrauwen:

Ten eerste: als zoiets simpels als een subsidiedeadline niet gehaald kan worden, hoe gaat het dan met de meer ingewikkelde projecten op het gebied van duurzame energie. We maken ons zorgen.

Ten tweede: de versnelde bespreking van dit raadsvoorstel in de commissie verliep niet naar tevredenheid. Op diverse vragen had het college geen antwoord, ook niet over zoiets simpels als: hoe zit het met het stimuleren van de biodiversiteit met de aanleg van het zonneveld? De wethouder kon niet eens aangeven of ze voor de raadsbehandeling met een antwoord kon komen. Dreigen met een motie had zin, want in de raadsbrief lazen we toch dat dat de initiatiefnemer de biodiversiteit moet bevorderen.

Dit gezegd hebbend, inhoudelijk kunnen we prima leven met het raadsvoorstel. De klimaatcrisis vraagt om extra en we zijn blij dat Utrecht dit zonneveld gaat krijgen.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Aanbieding Initiatiefvoorstel verbod afsteken consumentenvuurwerk

Lees verder

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Wijziging Afvalstoffenverordening en APV Opt-in systeem voor uitzondering huis-aan-huis bladen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer