Raads­bij­drage Aanbieding Initi­a­tief­voorstel verbod afsteken consu­men­ten­vuurwerk


1 oktober 2020

Het lijkt nog ver, maar over drie maanden zitten we alweer in het nieuwe jaar. En dan hebben we ook de nacht achter de rug die bekend staat als het meest onveilige feest van Nederland: de nieuwjaarsnacht.

Voorzitter, het is bekend dat wij als GroenLinks en Partij voor de Dieren een verbod willen op het afsteken van vuurwerk door consumenten. Het kabinet komt met een wet om het afsteken van knalvuurwerk te verbieden. Dat is voor ons onvoldoende, omdat knalvuurwerk slechts 15% uitmaakt van de hoeveelheid vuurwerk die afgestoken wordt in de nieuwjaarsnacht. En ook siervuurwerk veroorzaakt verwondingen (ook bij omstanders), schade aan de openbare ruimte, milieuverontreiniging, dierenleed, troep, overlast en –heel belangrijk- ook mensen in publieke dienst, zoals politieagenten, boa's en ambulancemedewerkers worden met siervuurwerk aangevallen. Geen half werk dus.

In april kwamen we met een eerste versie van het Initiatiefvoorstel verbod afsteken consumentenvuurwerk. Vanwege alle extra druk door de uitbraak van corona hebben we het voorstel uiteindelijk niet aangeboden aan de raad. Vandaag bieden we een bijgewerkt voorstel aan de raad aan. Met twee grote wijzigingen:

Ten eerste richten we ons nu niet op komende jaarwisseling, maar op de jaarwisseling van 2021/22. Met ingang van die nieuwjaarsnacht willen we een verbod op het afsteken van al het consumentenvuurwerk.

Ten tweede hebben we de passages over de actualiteit en over financiën en handhaving aangepast. We hebben beter onderbouwd dat een totaalverbod lokaal en betaalbaar gehandhaafd kan worden.

Tot slot vragen we hier nog even aandacht voor de stappen die wij als initiatiefnemers voorstellen.
1: we nemen nu een voorgenomen besluit over het verbod van het afsteken van consumentenvoorwerk. Dit voorgenomen besluit is nodig om:
2: een participatietraject op starten en stad en branche te horen over het voorgenomen besluit. Op basis van deze inzichten nemen we dan
3: het definitieve besluit. Dat zal in het voorjaar van 2021 genomen kunnen worden. En in de bijlages van ons voorstel treft u daartoe een ontwerpbesluit voor APV-wijziging.

We stellen graag heel nadrukkelijk dat instemmen met het initiatiefvoorstel niet betekent dat we daadwerkelijk en definitief stoppen met vuurwerk. Een verbod is wel onze intentie. Maar eerst nemen we de tijd om als raad, met stad en branche, tot een weloverwogen besluit te kunnen komen.

Wij danken onze ambtelijke ondersteuners (vanuit veiligheid, handhaving en financiën) hartelijk voor hun waardevolle inzichten, hun geschrijf en hun geherschrijf. We denken een genuanceerd voorstel te hebben opgeleverd en kijken uit naar behandeling in de commissie.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Vaststelling Bestemmingsplan Cartesiusdriehoek Fase 1

Lees verder

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Verruiming algemene verklaring geen bedenkingen voor zonne-energieproject Meijewetering

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer