Raads­bij­drage Raads­voorstel Vast­stelling Bestem­mingsplan Carte­si­us­driehoek Fase 1


1 oktober 2020

Bomen
Ik begin maar gelijk met het belangrijkste punt in dit proces: behoud van bomen. Twee weken geleden stond ik hier met een actuele motie en vorige week vroeg mijn collega hier in de commissie opnieuw aandacht voor.

Op ons verzoek is gekeken naar mogelijkheden om een aantal van de 40 voor kap genomineerde bomen te behouden. In de brief van eergisteren laat het college weten dat er 6 bomen behouden kunnen blijven. Kan de wethouder bevestigen dat deze dan ook daadwerkelijk gespaard blijven?

Natuurlijk vinden wij het aantal van 34 bomen dat gaat verdwijnen nog steeds behoorlijk, maar wij zijn blij dat we er alvast 6 kunnen redden. Ik wil er twee dingen over zeggen:

1: waarom moeten hier moties en commissiedebatten aan te pas komen, waarom kiest dit college er niet uit zichzelf voor om zoveel mogelijk bomen te sparen?

2: eerlijk gezegd valt het getal van 6 ons wat tegen. Is dit echt alles wat er te redden was? Of speelt hier toch de beschikbare tijd en prioriteit mee? Het getal en ook de onderbouwing is te mager.

Die brief kwam dus eergisteren, dat geeft ons weinig reactietijd. Dat is een terugkerend probleem.

Als we naar de locatie kijken dan krijgen we de meeste buikpijn van het moeten verdwijnen van de bomen langs het spoor: twee berken, een peer, een wilg en een kastanje. Van tussen de 30 en 40 jaar oud. Die moeten gekapt worden omdat daar de “Groene lus” geprojecteerd staat. Dat klinkt groener dan het is want door die groene lus loopt ook een straat.

Ik wou eerst zeggen: en door een boom kan je natuurlijk niet fietsen. Maar wij kennen ook enkele voorbeelden in de stad waar de straat om een of meerdere bomen heen is gelegd. Dat kan wel! En zeker als je wilt dat er niet te hard gereden wordt is het niet zo erg als een weg niet kaarsrecht is.

In de gegeven tijd heb ik geen tijd gehad om de mogelijkheden precies uit te zoeken, dat zeg ik maar eerlijk. Het college had die tijd ook niet, leid ik af uit de algemene formuleringen in de gegeven informatie van dinsdag. Daarom heb ik mijn wens maar in een motie gegoten en wil ik het college als huiswerk geven om toch nog eens te kijken wat hier mogelijk is, als we wat natuur-inclusiever gaan denken.

2. Db’s:
Toch ook nog even over DB’s, voorzitter, ook al valt dit officieel onder fase 2-6 van het bestemmingsplan, wij grijpen de gelegenheid kort aan om het belang van Db’s te benoemen. Want door dat terugkerende hameren op het belang kan de eigenaar van het gebouw er niet omheen dat zij moeten blijven. We gaan ervanuit dat het college zich blijft hard maken om dit gesprek dusdanig te begeleiden dat het tot een goede uitkomst komt.

3: Hogere waarden:
Een andere bedenking van onze fractie gaat over de geluidswaarden. Gaan de hogere waarden de gezondheid van bewoners niet aantasten, en gaan de geluidswerende maatregelen voldoende zijn? Wij vinden dat de gemeente zich echt bewust moet zijn van de wenselijkheid van de hogere waarden van geluidshinder.

4. Conclusie:
Voor onze fractie was de afweging tussen bomen en woningen lastig. Uiteraard zien wij niet graag bomen verdwijnen, vanwege hun waarde voor biodiversiteit maar ook klimaatadaptie en het tegengaan van hittestress. Tegelijkertijd weten wij ook dat het onze stad goed zou doen als er meer woningen in het middensegment zouden bijkomen. De transformatie van een bedrijventerrein zoals hier, en dan ook nog eens duurzame woningen, dat is een betere oplossing dan bouwen in het groen.

Zoals in de commissie al genoemd betreuren wij het wel dat er niet al in fase 1 wordt gestart met de bouw van sociale huurwoningen. Wij zien echter ook een plan om een duurzame ov- en fietsvriendelijke stadswijk te ontwikkelen, met aandacht voor circulair bouwen en klimaatadaptatie, en een goed mobiliteitsplan. Al met al kan de Partij voor de Dieren daarom haar steun voor het raadsvoorstel uitspreken.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Keuze scenario sanering Nedereindse Plas

Lees verder

Raadsbijdrage Aanbieding Initiatiefvoorstel verbod afsteken consumentenvuurwerk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer