Raads­bij­drage Raads­voorstel Keuze scenario sanering Neder­eindse Plas


1 oktober 2020

Fijn dat we nog even een kwartiertje tijd hebben om hierover te spreken. Het onderwerp is te belangrijk om zomaar als A-punt voorbij te laten gaan.

Ik zal het debat uit de commissie niet over doen, maar wil benadrukken dat de Partij voor de Dieren zich grote zorgen maakt over het in direct contact met het omliggende milieu in de plas laten liggen van al het gestorte giftige afval.

De Partij voor de Dieren kan er echt absoluut niet bij dat u allen denkt dat het geen enkel verschil zal maken of je dit afval nu wél of niet afschermt. Ik nogmaals benadrukken: natúúrlijk maakt het uit of het water door het giftige afval kan stromen en daarna direct de omgeving in.

We hebben even overwogen of we dit in een amendement moesten gieten, zodat het raadsvoorstel kiest voor een ander scenario. Maar wij hebben de commissie gehoord en kunnen ook tellen.

Het is onverantwoord om in te stemmen met dit raadsvoorstel. En overigens ook (wil ik reflecterend op de commissiebespreking zeggen), onverantwoord om te dromen over waterrecreatie op deze locatie.

Op de valreep van de commissie deed de wethouder de toezegging om informatieborden op het terrein te plaatsen met niet alleen het zwemverbod, maar ook de geschiedenis, dus het hoe & waarom van dat verbod. Overigens stelden wij in december vorig jaar mondelinge vragen en zei de wethouder toen ook dat het college aanvullend op de verbodsborden informatieborden bij de ingangen van het terrein zou zetten.

Graag hoor ik nu nog van het college wanneer denkt ze die borden geplaatst te hebben en is ze het met de Partij voor de Dieren eens dat dit hoe eerder hoe beter is?

We zullen vanavond geen stemverklaring meer geven, maar het moge duidelijk zijn dat wij tegen dit onverantwoorde voorstel zullen stemmen.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Debat Actualiteit rondom coronamaatregelen

Lees verder

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Vaststelling Bestemmingsplan Cartesiusdriehoek Fase 1

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer