Raads­bij­drage Debat Actu­a­liteit rondom coron­a­maat­re­gelen


1 oktober 2020

De Partij voor de Dieren maakt zich, net als vele anderen, grote zorgen over de opmars van het virus. Maatregelen zijn nodig, maar we realiseren ons tegelijkertijd ook de grote gevolgen ervan voor de samenleving. Vandaag hebben we een aantal thema’s die onze speciale aandacht hebben.

Over testen:

  • Er is geen eenduidigheid over testbeleid. We horen over hoestklachten, maar niet welkom zijn bij een teststraat. Wat moet je dan doen: thuisblijven? We willen hier graag duidelijkheid voor onze inwoners. Wat kan het college hierop doen?
  • We horen ook dat de telefonische testlijn van de GGD overbezet is. Mensen moeten herhaaldelijk bellen en lang wachten. En nu het kouder wordt en bepaalde testlocaties wellicht sluiten, willen wij dat er fietsteststraten tijdens de wintermaanden open zullen blijven. Deze twee punten zijn verwoord in een motie van D66 die wij mee indienen.

Over kwetsbare groepen:

  • Er is een oproep om mensen met een minimuminkomen gratis mondkapjes te verstrekken, nu het dragen van mondkapjes in de openbare ruimte steeds gangbaarder wordt. Welke rol ziet het college voor zichzelf?
  • Hoe kan het college mensen helpen die in deze coronatijden eenzaamheid, angst en depressie ervaren? We lazen gisteren dat speciale uurtjes voor kwetsbare groepen in publieke plekken als bibliotheken, zwembaden en buurthuizen nu niet nodig zijn. Blijft het college dit monitoren?

Over openbare ruimte:
Het wordt echt heel druk op straat, en we moeten nog meer dan nu zorgen dat mensen veilig en op afstand over straat kunnen. We hebben een paar ideeën:

  • Gaat het college er verder voor zorgen dat er à la Brailledreef meer autostroken zullen worden ingericht voor fietsers?
  • We zien vaak sportclubs actief gebruik maken van parken en zich haast zo’n park toe-eigenen. Is het college bereid om het gebruik van parken door sportclubs te reguleren, zodat er ook ruimte blijft voor andere mensen en ontruimingen voorkomen worden?
  • De voetgangersrotonde en eenrichtingsverkeer in de binnenstad zien we vaak genegeerd worden. Hoe ziet het college erop toe dat de instructies m.b.t het voetgangersgebied in de binnenstad worden nageleefd? We vinden dat soepeler en beter moet worden omgegaan met de belangen van bewoners van het uitgebreide voetgangersgebied en dienen daarom een motie van D66 mede in.
  • Op het gebied van handhaving moeten keuzes worden gemaakt. Op basis waarvan wordt bepaald hoe een herverdeling van de handhavingscapaciteit zal verlopen? Van welke gebieden m.b.t. handhaving zal het ten koste gaan? Ziet het college inmiddels aanleiding om de handhavingscapaciteit op te schalen? Zo nee, waarom niet?
  • Afstand houden op straat is ook lastiger geworden door de vergrote terrassen. De vergrote terrassen verdringen vele andere functies uit de openbare ruimte: fietsen staan opeens elders, voetgangers moeten de straat over, bewoners hebben een bak herrie voor de deur. En dat kan niet nog een seizoen zo doorgaan. We vragen een toezegging dat het college nog eens goed kijkt naar de grootte van terrassen en in het afwegingskader de belangen van de andere gebruikers van de openbare ruimte en omwonenden serieuzer meeweegt, en dat het klachten over geluidsoverlast serieus neemt en opvolgt.

Voorzitter, ook in tijden van corona gaat de opwarming van de aarde tragisch genoeg door. En daarom hebben wij een groot probleem met de terrasverwarmende heaters op de winterterrassen. En afstand houden is er ook nog eens niet bij als men samen onder een heater gaat zitten. We komen daarom met de motie ‘Winterterrassen zonder heaters', dat het college opdraagt “bij het toestaan van zogenaamde winterterrassen geen gebruik van terrasverwarmende heaters toe te staan”. Heaters verwarmen vooral de buitenlucht en stoten kilo’s aan CO2 uit. Duurzame en gerichte vormen van verwarming juichen we natuurlijk toe.

Tot slot hopen wij dat voor de culturele sector ontheffingen worden verleend en dat de podia meer dan 30 bezoekers mogen ontvangen, natuurlijk wel binnen de eerder geldende richtlijnen.