Raads­bij­drage Raads­voorstel Wijziging Ontwik­ke­lings­kader Detail­handel 2012, APV Utrecht 2010, stand­plaatsen en leges­ver­or­dening gemeente Utrecht 2024


25 april 2024

Met dit raadsvoorstel besluiten we om de vergunningen te verlenen op basis van onder meer selectie op duurzaamheid en binding met de wijk. In de concept werkwijze hiervoor valt op dat de onderdelen duurzaamheid en klimaat nog nauwelijks uitgewerkt zijn.

Omdat het benoemen van aspecten waarop ondernemers kunnen verduurzamen hen kan inspireren en kan helpen hierover na te gaan denken dien ik mede namens EenUtrecht een motie in: Onder verduur­zamen valt ook plant­aardig en gezond.

Daarnaast wil ik nog een amendement indienen en dat heeft als doel dat we geen dierenleed faciliteren op de standplaatsen. Marktkramen en dus ook standplaatsen zijn namelijk geen geschikte locatie om levende kreeften, krabben en vissen te verkopen.

Omdat het onmogelijk is stress, angst en pijn bij hen te voorkomen.

Het amendement is mede namens Volt en EenUtrecht en in het dictum staat dat we aan beslispunt 1.a.i. toevoegen dat de standplaatsen zijn voor bloemen/planten en food, maar uitgezonderd levende dieren. Amendement Verkoop geen levende dieren op de standplaatsen