Raads­bij­drage Raads­voorstel Vast­stelling Chw bestem­mingsplan Papendorp


25 april 2024

Bouwen in het leefgebied van dieren (hazen en konijnen)

Dieren komen steeds meer in de verdrukking en eigenlijk is er bij vrijwel elk bouwproject sprake van bouwen in, of ten koste van, het leefgebied van dieren. Bij Papendorp/Groenewoud is het extra schrijnend omdat het zo groot is en omdat het zo lijkt op de vreselijke afloop bij Leeuwesteyn.

Uit de stukken en in de commissie bleek er helemaal niets gedaan om rekening te houden met met name de vele hazen en konijnen die er leven.

We zijn dan ook positief verrast dat het college nu toch moeite doet, en gaat doen om de konijnen en hazen niet direct te verpletteren.

Maar eigenlijk moet er natuurlijk al veel eerder in de planvorming gekeken worden naar - en rekenschap gehouden worden met - de dieren die er leven, en hoe deze in te passen zijn in de plannen.

Daarom wil ik een motie indienen om bij plannen die nog ontwikkeld gaan worden al vanaf de tekentafel rekening te houden met in het plangebied levende dieren en hoe deze tijdens en na de bouw in het gebied kunnen blijven.

Voor de hazen in Papendorp komt deze motie te laat. Kan de wethouder in elk geval toezeggen om de raad te informeren over de uitkomsten van dit onderzoek voor de hazen in Papendorp?

Bomen

Het plan dat voorligt is naast het bouwen ook om veel bomen te kappen. In de herziene bomenparagraaf naar aanleiding van de commissie blijken dat er meer te zijn dan eerst voorzien werd. Ruim twee derde (278 van de 410).

Ik vind de conclusie dat “veel bomen behouden blijven en een deel zal gekapt moeten worden”, geen recht doen aan het gegeven dat twee derde, gekapt wordt. Zeg dan gewoon “het grootste deel moet plat en er blijft een deel behouden”. Ik wil aan de wethouder vragen om bij toekomstige bomenparagrafen niet meer dit soort eufemistische conclusies te formuleren. Graag een reactie.

In vervuilde grond is het lastig bomen behouden, dat snappen wij ook wel. We zijn blij dat naar aanleiding van de commissiebespreking toch opnieuw kritisch naar een aantal locaties bomenkap gekeken wordt, bijvoorbeeld die 29 bomen voor het rechttrekken van een watergang. Kan de wethouder nog wel aangeven wanneer de raad een terugkoppeling krijgt van de uitkomsten van deze poging om toch nog te kijken waar bomen behouden kunnen worden?

Hotelkamers

Ten slotte: in het Utrechts hotelbeleid is vastgesteld dat er in principe geen nieuwe hotelkamers meer bijkomen. Wat de Partij voor de Dieren betreft geldt dat ook voor Papendorp, de ruimte hier kan nuttiger gebruikt worden.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Spoeddebat Aardgasvrij Overvecht-Noord

Lees verder

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Wijziging Ontwikkelingskader Detailhandel 2012, APV Utrecht 2010, standplaatsen en legesverordening gemeente Utrecht 2024

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer