Raads­bij­drage Raads­voorstel Ziens­wijzen naar recre­a­tie­schappen, ontwerp-begroting 2021


17 september 2020

Met de aanpassingen in de zienswijzen is er extra gewicht gegeven aan de noodzaak tot verbeteren van het functioneren van de uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden Nederland. Wat de Partij voor de Dieren betreft hebben de aanpassingen de zienswijzen aanzienlijk verbeterd. In de commissie gaven wij al aan dat wij het van groot belang achten dat de bedrijfsvoering op orde wordt gesteld. Wij zijn het eens met de wethouder dat historisch gegroeide samenwerkingsverbanden wellicht op de schop moeten, als blijkt dat dit het beheer eenvoudiger en efficiënter zou maken en de groengebieden daar beter bij af zijn.

Wij delen ook de opvatting dat recreatie een basisbehoefte is, die voor iedereen toegankelijk moet zijn, en wij vinden net als de SP dat er geen kaartje zou moeten worden gekocht voor de toegang tot een openbaar recreatiegebied (vandaar onze steun voor die motie). Grootschalige horeca en evenementen zien wij echter niet als een oplossing voor de financiële problemen van de recreatieschappen, maar als de oorzaak van problemen als verstoring en vervuiling van flora en fauna. De recreatieschappen zijn immers groengebieden, en dit willen we graag zo houden.

Kijkend naar de Strekt ter Vervanging, gaan wij al met al uit van een goede uitkomst van de dialoog die wordt voortgezet tussen de betrokken partijen en de lijnen waarlangs naar de toekomst van het beheer van de recreatievoorzieningen wordt gekeken.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Kaders nieuwe grootschalige opvanglocaties asielzoekers

Lees verder

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Ontwerp-Regionale Energiestrategie en concept-bod (RES)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer