Raads­bij­drage Raads­voorstel Kaders nieuwe groot­schalige opvanglo­caties asiel­zoekers


17 september 2020

In de commissie liet de Partij voor de Dieren al weten dat wij een ruimhartige, menswaardige opvang van vluchtelingen voorstaan. Wij gaven aan, ons over het algemeen in de beslispunten te kunnen vinden, met name vanwege de aandacht voor sociale cohesie, door de mix van asielopvang en een regulier woonprogramma. Ten tijde van de commissie misten wij nog de factor ‘groen’ in de Omgevingsanalyse. Op ons verzoek is dit inmiddels in de Strekt ter Vervanging opgenomen, waarvoor dank, want voor de Partij voor de Dieren is het belangrijk dat bij de keuze voor een locatie voor een opvang, de aanwezige flora en fauna worden meegewogen in deze beslissing. We kunnen onze steun verlenen aan het raadsvoorstel.

Tot slot benadrukken wij graag nogmaals dat ook klimaatverandering, droogte en schaarste een belangrijke voedingsbodem zijn voor conflicten en oorlogen, met vluchtelingenstromen tot gevolg: des te meer reden om in te blijven zetten op een klimaatneutraal Utrecht. Dank u wel.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Zienswijzen naar recreatieschappen, ontwerp-begroting 2021

Lees verder

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Zienswijzen naar recreatieschappen, ontwerp-begroting 2021

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer