Raads­bij­drage Tijdelijk leeg­stand­beheer


28 maart 2024

Zoals zo vaak gezegd: we zitten midden in een wooncrisis. Dat komt niet alleen door een tekort aan woningen, maar ook door hoe we van volkshuisvesting een woningmarkt hebben gemaakt. Huizen en andere gebouwen worden gezien als investeringsobjecten om rijke mensen nog rijker te maken. En waar krakers strijden tegen leegstand en de wooncrisis, strijden anti-kraakorganisaties om het kapitaal van pandjesbazen te beschermen. En dus worden mensen die opzoek zijn naar een woning, of een plek om bijvoorbeeld creatief te makelen, gebruikt als vastgoedbewakers zonder rechten en met "gereduceerde” huurprijs. Zo hebben anti-kraakorganisaties een verdienmodel gemaakt van de wooncrisis en aan het gebrek aan betaalbare en beschikbare ruimte voor kunstenaars en startende ondernemers. Daarbovenop houden ze de wooncrisis in dit ruimtegebrek ook in stand.

Voor de Partij voor de Dieren is dit onacceptabel. Woningen zijn om in te wonen, niet om aan te verdienen. Huurders horen rechten te hebben en beschermd te worden. Het is voor onze fractie dan ook onbegrijpelijk dat een gemeente zoals Utrecht, die kraakvriendelijk zegt te zijn en zegt te streven naar volkshuisvesting, samenwerkt met organisaties die de wooncrisis faciliteren en eraan verdienen. Als we af willen van de woningmarkt, zullen we ook af moeten van organisaties die daaraan verdienen. Daarom komt de Partij voor de Dieren, samen met Groenlinks, EenUtrecht en Bij1 met een motie: Stop het verdienen aan de wooncrisis.