Commis­sie­bij­drage Raads­brief Groter tekort op inkomsten vanuit het Rijk


21 maart 2024

Het is natuurlijk verontrustend dat het tekort groter zal zijn dan gedacht en dat het college daar laat achter kwam.

Heel goed dat het college investeert in oplossingen om dit voortaan te voorkomen. We lezen over een extra medewerker, een gespecialiseerd bureau, meer ondersteuning. Dit is logische reflex en ook wel goed, maar zijn natuurlijk óók weer extra kosten. Hoe groot zijn dit soort extra investeringen, en slecht dat de die ook niet konden voorkomen.

Dat het gemeentefonds zo ingewikkeld is opgezet, dat moeten meer gemeenten gemerkt hebben. In hoeverre hebben ook andere gemeenten te maken met deze complexer wordende systematiek? EenUtrecht vroeg daar ook naar. Ook de andere gemeenten zullen een en ander later opmerken, specialisten moeten aannemen en extra kosten maken: in hoeverre loopt een gezamenlijke gemeentelobby voor een simpelere systematiek? Zoals ook lobby loopt tegen bezuinigingen op gemeentefonds uberhaupt.

Dat we bij de Voorjaarsnota geen vier bezuinigingscenario's meer krijgen, vindt Partij voor de Dieren pijnlijk. Er worden keuzemogelijkheden beloofd. En terecht: kan niet anders. Ik wil wel dat de raad ook echt iets te kiezen heeft en niet dat college en coalitie zodanig samenwerken dat de oppositie buiten spel komt te staan. Doe dit in gezamenlijkheid.

Tot slot, de brief beschrijft de financiele strategie in vier pijlers. De PvdA zei al kort: kijk ook naar meer inkomsten, en ik zou dat wel als vijfde pijler willen toevoegen. Waarbij ik graag inwoners, zeker de kwetsbare, zou willen ontzien. Voorbeelden: laat evenementen meer betalen voor leges, verhoog de toeristenbelasting. Wat vindt de wethouder hiervan.