Commis­sie­bij­drage Raads­brief Pres­ta­tie­af­spraken Woning­cor­po­raties 2017-2020


23 maart 2017

In de addenda van de Utrechtse woningcorporaties zien we mooie afspraken over o.a. duurzaamheid en energie. Corporaties investeren om het B-label te halen, waar mogelijk in 2020. We zien nul-op-de-meter vaak, maar zonder echt concrete opmerkingen erbij. In de afspraken ontbreekt een aantal belangrijke punten op gebied van natuur en milieu: circulair bouwen; diervriendelijke nieuwbouw/renovatie en natuurinclusiviteit.

Hiermee bedoel ik:

- aandacht voor het hergebruiken van materialen bij sloop en renovatie,
- voor het bieden en behouden van ruimte voor dieren in het algemeen (dus ook buiten de beschermde diersoorten om), denk aan: nestkasten voor diverse vogels, vleermuiskasten, insectenhotels en zeker ook groene gevels en daken,
- aandacht voor het gebruik van diervriendelijke bouwtechnieken en materialen,
- en tot slot voor het behoud van bestaand groen bij nieuwbouw.

Ik kan me voorstellen dat het moeilijk is om nu al hiervoor concrete afspraken te maken met de corporaties voor de komende jaren, maar is de wethouder bereid hier met de corporaties in elk geval van gedachten van te wisselen en te kijken of deze onderwerpen in te passen zijn? Zo ja, wil hij ons op de hoogte houden van de uitkomsten hiervan?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Warmteplan Rijnvliet

Lees verder

Commissiebijdrage Bestemmingsplan Hoek Rotsoord-Diamantweg, Tolsteeg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer