Raads­bij­drage Raads­voorstel Kadernota Meerjarig perspectief buurt­centra 2022-2032


6 april 2023

Dank u wel, voorzitter. Zal ook proberen een beetje tempo te houden.

Zoals al in het commissiedebat aangegeven zijn wij van mening dat de verduurzaming van panden, waaronder die van de buurtcentra, sneller moet en zou kunnen. Wat betreft het gemeentelijk vastgoed is daar ook al een duidelijke boodschap over naar de raad toegekomen vanuit de rekenkamer, het moet sneller. En dan gaat dat alleen nog maar om het gemeentelijke vastgoed, terwijl er ook buurcentra in zelfbeheer zijn met minder middelen.

De Partij voor de Dieren is van mening dat buurtcentra een voorbeeldfunctie in de wijk hebben, of dat in ieder geval zouden moeten hebben. Kan de wethouder toezeggen om binnen het gemeentelijk vastgoed de verduurzaming van buurtcentra in gemeentelijke handen prioriteit te geven?

Onze fractie zou graag zien dat dat hier een positieve “olievlekwerking” vanuit gaat. Kan de wethouder daarom toezeggen om de buurtcentra in zelfbeheer en medebeheer te informeren over bestaande financiële mogelijkheden – bijvoorbeeld via fondsen – actief aan te sporen om aan de slag te gaan met verduurzaming, en om de raad een overzicht te geven van de voortgang van de verduurzaming? En om inzichtelijk te maken welke buurtcentra hierbij sneller aangepakt zouden moeten worden? Zo nee, waarom niet? Voorzitter, dan kom ik bij mijn laatste vraag. Kan de wethouder toezeggen om samen met de buurtcentra te overleggen hoe over verduurzamingsmogelijkheden gecommuniceerd kunnen worden naar de buurt, met als doel het verspreiden van mogelijkheden voor onder andere financiële potjes? Het lijkt onze fractie goed als buurtcentra deze functie innemen. Dat hier ook proactief informatie over verduurzaming wordt verstrekt.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Preventie- en handhavingsplan alcohol 2023-2027

Lees verder

Raadsbijdrage Erfgoed

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer