Raads­bij­drage Raads­voorstel Preventie- en hand­ha­vingsplan alcohol 2023-2027


6 april 2023

Als Partij voor de Dieren willen we graag alcoholreclame weren uit de Utrechtse openbare ruimte. En dat misten we ook in het verder goede raadsvoorstel dat voor ons ligt. Het weren van alcoholreclame brachten we bij de commissiebespreking in en wij hebben daar ook een motie voor klaarliggen. Het college zou hierover met meer informatie komen, maar helaas hebben wij nog geen brief ontvangen. Wij weten nu dus ook niet goed wat de inzet gaat zijn vanuit het college.

Wij willen dat het college niet alleen gaat onderzoeken óf het mogelijk is om alcoholreclame in de openbare ruimte te weren, maar dat ook duidelijk toegezegd gaat worden dat het de inzet is om alcoholreclame te weren als dat mogelijk is (en volgens ons zou dat mogelijk kunnen zijn, analoog aan het initiatiefvoorstel Weer fossiele reclame uit de openbare ruimte). Onze vraag: kan de wethouder toezeggen? Dus: dat bij het in beeld brengen wat wel/niet kan ook een voorkeur gehanteerd wordt over het wel weren als dat kan? Wij zijn benieuwd naar het antwoord van de wethouder.

Het liefst zouden we vandaag de knoop hierover al doorhakken, maar gezien hoe college en fracties spraken bij de behandeling van verbod op vleesreclames in de openbare ruimte – namelijk dat zij behoefte hadden aan afweging bij behandeling reclamebrief – dienen we vandaag geen motie in, maar hopen en verwachten we een goeie toezegging van college zoals net verwoord.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsbrief Handhavingsprogramma 2023

Lees verder

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Kadernota Meerjarig perspectief buurtcentra 2022-2032

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer