Commis­sie­bij­drage Raads­brief Hand­ha­vings­pro­gramma 2023


30 maart 2023

Dank u wel, voorzitter. De Partij voor de Dieren heeft het Handhavingsprogramma 2023 geagendeerd omdat ons is opgevallen dat de prioriteit die een aantal jaar geleden nog werd gegeven aan de handhaving op illegale kap en op boombeschadiging inmiddels is verdwenen uit het handhavingsprogramma. Handhaving op illegale kap en boombescherming worden überhaupt niet meer als doelstelling benoemd. Wel zien we ze nog staan onder het kopje ‘belangrijke punten uit het handhavingsverslag 2021 en algemene ontwikkelingen'. Onze fractie is er onaangenaam door verrast dat deze zaken niet als doelstelling voor 2023 te vinden zijn. Hoe kan het iets gaan van een prioriteit in 2021 naar überhaupt geen doelstelling meer in 2023? Kan de wethouder toelichten hoe die afweging gemaakt is? Of staat het gewoon erg ongelukkig geformuleerd in het programma? In hoeverre is er nog ruimte om dit bij te sturen, en is de wethouder hiertoe bereid? En kan de wethouder toezeggen dat er in 2023 en ook in 2024 wel weer prioriteit zal worden gegeven aan handhaving op illegale kap en boombescherming?

We lezen dat er in 2021 bij de bouwplaats extra aandacht voor boombescherming was. Dat is mooi, maar was dat alleen in 2021 zo? En alleen bij de bouwplaats? Want we maken nu nog bijna wekelijks mee dat onze fractie meldingen moet doorgeven om er een handhaver naartoe te laten gaan. Wij hebben sterk de indruk dat het alleen gebeurt omdat wij die melding maken. En dan gaat het om rijplaten op boomspiegels, boombeschadiging door de opbouw en afbouw van evenementen, door bouwcontainers die op boomspiegels staan, bouwmateriaal dat tegen bomen wordt neergezet. Graag een toelichting van de wethouder, en een toezegging dat hier op wordt gecorrigeerd.

Dan, vuurwerk, voorzitter. In het handhavingsprogramma staat vermeld dat er gedurende de jaarwisseling wordt gecontroleerd op vuurwerkoverlast door een vuurwerkteam. Maar er is vanaf oktober al flinke overlast. De Partij voor de Dieren heeft hiertoe ook een meldpunt opgericht. In december hebben wij 350 meldingen ontvangen, zonder dat wij daar al te veel over hadden gecommuniceerd. Graag een reactie hierop van de burgemeester, hoe gaat de burgemeester deze overlast tegen? En wordt dit in het handhavingsprogramma 2024 opgenomen?

Tot slot, de Partij voor de Dieren is blij dat het handhaven op het voederverbod op overlastlocaties als doelstelling wordt benoemd in het Handhavingsprogramma. Dit is belangrijk vanuit dierenwelzijnsoverwegingen, niet alleen voor de dieren die worden gevoerd, maar ook voor de ratten die op het eten afkomen, die terechtkomen in rattenvallen. In bijv. het Julianapark zien we echter nog veel brood liggen, en we zien daar ook die rattenvallen. Kan de burgemeester toelichten hoe verder wordt aan de doelstelling van handhaven op het voederverbod?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Beleidskader Cameratoezicht 2022-2026

Lees verder

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Preventie- en handhavingsplan alcohol 2023-2027

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer