Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Beleids­kader Came­ra­toe­zicht 2022-2026


30 maart 2023

Een tijdje terug was ik aan het stoepkrijten. Ik maakte een mooi Partij voor de Dieren logo en daarboven schreef ik “laat de natuur niet stikken”. Daarmee bracht ik niemand in gevaar, verstoorde ik de openbare orde niet en daarvoor had ik bovendien geen vergunning nodig. Toch stond er al snel een politiebusje naast me en kreeg ik de mededeling “ik kreeg een melding van mijn collega’s uit de meldkamer, waar is je vergunning?”. Het vervelendste aan deze situatie vond ik niet het moeten uitleggen dat ik geen vergunning nodig had voor het stoepkrijten, ook niet het daarna twijfelen aan mijzelf omdat de politie dat niet wilde geloven, en ook niet het best lang wachten voordat de politie navraag had gedaan en uiteindelijk excuses aanbood voor het storen. Wat mij bovenal een vervelend gevoel gaf, was dat iemand op een schermpje had zitten meekijken met wat ik – laat ik benadrukken legaal - in de openbare ruimte aan het doen was en vervolgens het busje op mij af had gestuurd. Ik voelde me bekeken. Ik was me er niet bewust van dat ik bekeken werd, en ik weet niet waar de desbetreffende camera die mij heeft geregistreerd hangt.

Voorzitter, de stad hangt vol met camera’s. En de camera’s voor openbare orde zijn ook niet de enige die door de gemeente worden gebruikt. In Utrecht zijn meer dan 5.000 geregistreerde camera’s en een onduidelijk aantal ongeregistreerde camera’s op de openbare ruimte gericht. Dat brengt risico’s met zich mee. Voor de Partij voor de Dieren is de vrije persoonlijke levenssfeer en privacy van inwoners van groot belang. Mijn fractie ziet in dat gemeentelijke camera's zinvol kunnen zijn, en tegelijkertijd staan wij zeer terughoudend tegenover het uitbreiden van het aantal. Onze afweging is anders dan de afweging die gemaakt wordt in dit raadsvoorstel. Met het uitbreiden van het aantal gemeentelijke camera’s gaat mijn fractie dan ook niet akkoord. Ook van het experimenteren met software wat betreft toezicht lopen wij niet warm. Want echt meer privacy bereik je door geen camera’s te plaatsen. En over de efficiëntie en effectiviteit van camera’s – ook zonder nieuwe technologische snufjes - heeft mijn fractie ook andere ideeën.

Waar wij wel positief over zijn, zoals eerder al aangegeven, is de verschuiving van vaste naar flexibele camera’s. Omdat deze tijdelijk zijn. Wat de Partij voor de Dieren betreft worden de camera’s dat allemaal. Tijdens het werkbezoek bij de politie een poos geleden werd duidelijk dat tijdelijk eigenlijk in de praktijk een half jaar tot een jaar is. Dat lijkt onze fractie wel lang voor iets tijdelijks. Hoe kijkt het college hier tegenaan? Hier is het in interruptiedebatjes net ook al over gegaan. Deelt de burgemeester de mening van mijn fractie dat dit ook korter zou moeten kunnen? En ik heb nog een zorg; hoe gaan inwoners goed op de hoogte zijn van waar en wanneer er een camera staat? Want uit de evaluatie die we vorig jaar hebben besproken bleek al dat inwoners zich lang niet altijd bewust van zijn van de aanwezigheid van camera’s, en dan gaat het nog over camera’s die niet flexibel van hot naar her kunnen gaan. Hoe gaat de burgemeester ervoor zorgen dat daarover duidelijkheid gaat zijn?

Het voornemen van het college is om binnenkort de privacyverordening te herzien. Mijn fractie is benieuwd naar op welke manier deze herziening gaat gebeuren, en ziet graag dat goed duidelijk wordt gemaakt hoe dat in verhouding staat tot het camerabeleid.

Tot slot voorzitter, laten we er vooral voor zorgen dat onze stadsgenoten zich niet op de vingers gekeken voelen.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Verduurzamen huurwoningen

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsbrief Handhavingsprogramma 2023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer